Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.

6 nhóm đối tượng bắt buộc tham gia BHYT

Đời sống 29/04/2020 - 15:44

6 nhóm đối tượng bắt buộc tham gia BHYT trong đó đáng chú nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình Nhằm thực hiện chính sách BHYT toàn dân.

Theo tin tức trên báo Người lao động, Tuổi trẻ, Theo khoản 1, điều 1 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung 2014 nêu rõ: BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Theo đó, có 6 nhóm đối tượng tham gia BHYT được xác định cụ thể tại điều 12 là: Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; Nhóm do cơ quan BHXH đóng; Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng; Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng; Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình; Nhóm do người sử dụng lao động đóng.

Nếu thuộc một trong những đối tượng nêu trên thì người dân bắt buộc phải tham gia BHYT. Trường hợp có trách nhiệm tham gia nhưng không tham gia sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 - 100.000 đồng (theo khoản 1, điều 57 Nghị định 176/2013/NĐ-CP ).

Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn/không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên; Cán bộ, công chức, viên chức…

6 nhóm đối tượng bắt buộc tham gia BHYT - ảnh 1 6 nhóm đối tượng bắt buộc tham gia BHYT - ảnh 2 Bắt buộc tham gia nhóm BHYT gia đình. Ảnh minh họa

Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng, bao gồm: Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Cựu chiến binh…

Nhóm do cơ quan BHXH đóng, bao gồm: Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; Người đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng, bao gồm: Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Cựu chiến binh…

Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo; Học sinh, sinh viên…

Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình, bao gồm: Người có tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, trừ những người thuộc các nhóm khác; Chức sắc, chức việc, nhà tu hành…

Nhóm do người sử dụng lao động đóng, bao gồm: Thân nhân công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong quân đội; Thân nhân công nhân công an đang phục vụ trong công an…