Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

ASEM 2017: Chú trọng đặc biệt về đổi mới giáo dục 

Giáo dục 30/03/2017 - 18:30

TTO - Đó là phát biểu của phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại hội nghị ASEM về Giáo dục sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực vì phát triển bền vững, tổ chức trong hai ngày 30 và 31-3 tại Huế.

no image
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị - Ảnh: M. TỰ

Phát biểu khai mạc, phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói dân tộc nào cũng coi sự học, sự nghiệp giáo dục là quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai của dân tộc mình, đất nước mình.

Giáo dục đào tạo là một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, và 16 mục tiêu còn lại cũng liên quan tới giáo dục. Giáo dục khai mở trí tuệ, bồi dưỡng nhân văn để phát triển con người toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, để cùng chung sống với nhau.

Đặc biệt, theo ông Đam, giáo dục cần khơi dậy hứng khởi, để con người khám phá và sáng tạo.

Trước những thách thức toàn cầu như khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu, dịch bệnh mới… thì thế giới càng gắn kết và tùy thuộc lẫn nhau hơn.

Giáo dục sẽ đảm nhiệm việc đào tạo một thế hệ công dân toàn cầu có trình độ và ý thức trách nhiệm, không chỉ với đất nước mình mà với cả thế giới.

Đổi mới giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực không chỉ quan trọng hơn mà còn bức thiết hơn!
Ông Vũ Đức Đam

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị hội nghị cần thảo luận và xây dựng nhận thức chung về tư duy, cách tiếp cận tổng thể, liên ngành về đổi mới giáo dục đào tạo để tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chú trọng giải pháp kết nối các trung tâm đào tạo, nghiên cứu, phát triển nhân lực trong ASEM.

ASEM có sự tham gia của đại biểu đến từ 53 thành viên ASEM (Diễn đàn hợp tác Á - Âu, The Asia-Europe Meeting) và các tổ chức quốc tế như UNESCO, Diễn đàn sáng tạo và khởi nghiệp, Quỹ Á - Âu…

Hội nghị này nhằm triển khai sáng kiến của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 11 tổ chức ở Mông Cổ vào tháng 7-2016.

M. TỰ