Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

Bí thư Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH

Chính trị 11/05/2020 - 19:08

Bà Nguyễn Thị Thu Hà chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình

Bí thư Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH - ảnh 1

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Hà.

Ngày 8/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết số 937/NQ-UBTVQH14 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Căn cứ Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Căn cứ Điều 38, Điều 54 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014; Căn cứ Quy chế làm việc của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2015; Căn cứ Quyết định 1961-QĐNS/TW ngày 28/3/2020 của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Ninh bình nhiệm kỳ 2015-2020; Xét đơn chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội của bà Nguyễn Thị Thu Hà và đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình 265/TTr-BCTĐB ngày 05/5/2020, ngày 08/5/2020, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết số 937/NQ-UBTVQH14 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình.

Nghị quyết nêu rõ: Đoàn đại biểu Quốc hội, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh BẮc Giang, tỉnh Ninh Bình và bà Nguyễn Thị Thu Hà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Như tin đã đưa, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1970, tại TP Ninh Bình, Ninh Bình), trình độ chuyên môn: PGS.TS Tâm lý học.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, bà Nguyễn Thị Thu Hà là Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Theo VOV