Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

Bộ GD&ĐT thông tin việc chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm hiệu trưởng đại học

Giáo dục 23/05/2020 - 07:34

Bộ GD&ĐT đã nhận được báo cáo của ĐH Hạ Long về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - kiêm nhiệm hiệu trưởng ĐH Hạ Long.

Theo báo cáo, việc ông Nguyễn Văn Thắng kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với trường mới thành lập.

Bộ GD&ĐT thông tin việc chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm hiệu trưởng đại học - ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Hà.

Giai đoạn tiếp theo, sau khi tổ chức bộ máy nhà trường ổn định, ĐH Hạ Long sẽ chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh kiện toàn chức danh hiệu trưởng, phù hợp quy định, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

Bộ GD&ĐT ghi nhận thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân Quảng Ninh đã quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của địa phương ở tất cả cấp học, cơ sở giáo dục, trong đó có ĐH Hạ Long.

Đây là trường đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh nên theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, việc UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận hiệu trưởng là đúng thẩm quyền.

Luật không quy định hiệu trưởng là nhân sự cơ hữu, hiệu trưởng phải có trình độ tiến sĩ. Ông Nguyễn Văn Thắng đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn này.

Về kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học được quy định trong luật, UBND tỉnh Quảng Ninh đã vận dụng kinh nghiệm quản lý gián tiếp, quản lý vĩ mô (hoạch định chính sách, chiến lược) đối với ông Nguyễn Văn Thắng.

Đây là tình huống đặc biệt, giải pháp tình thế trước mắt. Bộ GD&ĐT đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét chỉ đạo ĐH Hạ Long sớm kiện toàn nhân sự hiệu trưởng chuyên trách để tập trung công tác quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng ông Nguyễn Văn Thắng kiêm nhiệm hiệu trưởng ĐH Hạ Long là đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Khi ĐH Hạ Long họp bầu chức danh hiệu trưởng, 100% thành viên nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Thắng kiêm nhiệm vị trí này, nhiệm kỳ 2020-2025.