Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 213 quần chúng ưu tú

Xã hội 05/05/2020 - 18:14

Ngày 5-5, Đảng ủy CATP Hà Nội tổ chức lớp "Bồi dưỡng nhận thức về Đảng" cho 213 quần chúng ưu tú trong diện quy hoạch phát triển Đảng năm 2019 của các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở.

Thực hiện Chương trình công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy CATP và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về "Công tác lý luận chính trị thành phố Hà Nội năm 2020", ngày 5-5, Đảng ủy CATP tổ chức lớp "Bồi dưỡng nhận thức về Đảng" cho 213 quần chúng ưu tú trong diện quy hoạch phát triển Đảng năm 2019 của các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở.

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 213 quần chúng ưu tú - ảnh 1 Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tổ chức từ ngày 5 đến 8-5-2020

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Trần Văn Hùng - Chánh Văn phòng Đảng ủy CATP, Trưởng phòng công tác Đảng và công tác Chính trị nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng ủy CATP Hà Nội, các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Hàng năm có hàng trăm quần chúng ưu tú đủ tiêu chuẩn, điều kiện được Đảng ủy CATP bồi dưỡng xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần nâng cao sức trẻ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở trong Đảng bộ CATP.

Việc xem xét kết nạp người vào Đảng đã thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Để được xem xét, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, bên cạnh việc phải cố gắng phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thì mỗi quần chúng ưu tú phải được học tập qua lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng. Thông qua lớp học này các đồng chí sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu những nội dung cơ bản về khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Để lớp "Bồi dưỡng nhận thức về Đảng" đạt kết quả tốt theo kế hoạch đề ra, Thượng tá Trần Văn Hùng yêu cầu mỗi học viên trong quá trình học tập nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tập trung nghe giáo viên giảng bài và tham dự đầy đủ thời gian học tập; đồng thời phải gương mẫu thực hiện nghiêm túc các quy định trong nội quy lớp học, viết bài thu hoạch đạt kết quả tốt.

Tiếp đó, Thạc sỹ Đỗ Thị Thu Hà, giảng viên khoa Xây dựng Đảng, trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, truyền đạt nhiều nội dung cơ bản, khái quát về quá trình ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam, những truyền thống vẻ vang của Đảng…qua đây nhằm trang bị kiến thức, bản lĩnh chính trị vững vàng cho CBCS tham gia lớp học, để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Lớp học bắt đầu từ ngày 5/5/2020 đến hết ngày 8/5/2020; kết thúc lớp học các học viên sẽ viết bài thu hoạch, đánh giá toàn bộ kết quả học tập, để có cơ sở kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.