Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

Cần có quy định cụ thể về xử lý hành chính trong lĩnh vực tôn giáo

Xã hội 11/06/2021 - 19:08

Tình trạng xây dựng, cơi nới cơ sở thờ tự, truyền đạo trái phép có lúc, có nơi diễn ra phức tạp, giải quyết chưa kịp thời, triệt để. Cần có quy định cụ thể về xử lý hành chính trong lĩnh vực tôn giáo.

Nhiều tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực tôn giáo

Trong báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật này, UBND TP. Hải Dương đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế tại địa phương.

Đặc biệt là tình trạng xây dựng, xin cơi nới cơ sở thờ tự, làm nhà nguyện, truyền đạo trái phép của tín đồ các tôn giáo có lúc, có nơi diễn ra phức tạp, giải quyết chưa kịp thời, triệt để. Một vài nơi, tín đồ lợi dụng việc tu tại gia, tụ tập đông người hoạt động mê tín dị đoan, truyền đạo trái phép gây mất an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, việc tổ chức học tập, quán triệt Luật và Nghị định ở từng địa phương còn hạn chế nên việc xử lý của cấp ủy, chính quyền cơ sở còn lúng túng chưa đồng bộ và chưa thống nhất trong phương pháp giải quyết.

Một số xã, phường trên địa bàn còn xem nhẹ công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, không cử cán bộ làm công tác tôn giáo, trình độ chuyên môn chưa đáp ứng, nên còn hạn chế trong cách tiếp cận công việc để tham mưu cho cấp ủy và chính quyền cơ sở.

Công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc nhà tu hành và tín đồ về chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước chưa thường xuyên, đồng bộ, và tinh thần đấu tranh, tố giác âm mưu móc nối, chống phá của bọn phản động lợi dụng tôn giáo của một số đồng bào có đạo chưa cao.

Riêng đối với đạo Tin lành, công tác quản lý sau đăng ký điểm nhóm chưa đi vào nền nếp, còn lúng túng; xuất hiện một số điểm nhóm “đạo lạ” sinh hoạt khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, mặc dù đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, nhưng do quy định của nhà nước về xử lý vi phạm trong lĩnh vực tôn giáo còn chung chung nên quá trình xử lý vi phạm còn gặp nhiều khó khăn…

Cần có quy định cụ thể về xử lý hành chính trong lĩnh vực tôn giáo - ảnh 1

Hiện vẫn chưa có quy định, chế tài cụ thể xử phạt trong lĩnh vực tôn giáo. Ảnh: Bình Minh (ảnh có tính chất minh họa cho bài viết).

Cần có quy định xử lý nghiêm vi phạm

Bàn về nguyên nhân của hiện trạng nêu trên, UBND TP. Hải Dương cho rằng, một số quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017 và các văn bản về công tác tôn giáo còn chung chung, chưa cụ thể, gây khó khăn cho quá trình tổ chức, triển khai.

Hiện vẫn chưa có quy định, chế tài cụ thể xử phạt trong lĩnh vực tôn giáo dẫn đến có cơ sở tôn giáo, tu sỹ thực hiện không nghiêm túc các quy định (ví dụ hoạt động, sinh hoạt tôn giáo trái phép, không đăng ký, không xin phép; xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự không phép…). Trong khi đó, việc xử lý vi phạm chưa nghiêm.

Đề xuất hướng giải quyết trong thời gian tới, UBND TP. Hải Dương cho rằng, cần có quy định cụ thể về việc xử lý hành chính trong lĩnh vực tôn giáo.

Cùng với đó, cần chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chức năng nhiệm vụ về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh của các cơ quan chuyên môn, chính quyền phường, xã nêu trong Quyết định số 36/2018 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Ngoài ra, UBND TP. Hải Dương đề nghị tỉnh quan tâm tới hoạt động đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác quản lý tín ngưỡng, tôn giáo, chế độ đãi ngộ cho cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp; Chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết những phát sinh về tôn giáo tại cơ sở.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể cũng cần quan tâm hơn nữa trong công tác quản lý các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; tăng cường phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo.

Xuân Bách