Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

Cập nhật địa chỉ trụ sở do thay đổi địa giới hành chính

Tâm sự 17/05/2020 - 05:14

Tôi đang là nhân viên hành chính văn phòng của một công ty. Hiện tại do có thay đổi địa giới hành chính nên trụ sở công ty của tôi có sự thay đổi về phường so với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tôi đang là nhân viên hành chính văn phòng của một công ty. Hiện tại do có thay đổi địa giới hành chính nên trụ sở công ty của tôi có sự thay đổi về phường so với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các luật sư có thể tư vấn giúp tôi làm thế nào để thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho trùng với trụ sở hiện tại được hay không?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 29 Luật doanh nghiệp 2014 thì nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm: Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và Vốn điều lệ.

Cập nhật địa chỉ trụ sở do thay đổi địa giới hành chính - ảnh 1
Ảnh minh họa

Khi có thay đổi về địa giới hành chính làm thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký cập nhật, bổ sung thông tin trong GNCĐKDN theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 15 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp như sau:

Điều 15. Cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

 

2. Trên cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 7 Điều 8 Luật Doanh nghiệp, như sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp

Bạn căn cứ theo quy định trên để đăng ký cập nhật đăng ký doanh nghiệp.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ [email protected] (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc