Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

Chậm chi tiền hỗ trợ, nhiều cán bộ lãnh đạo ở Đồng Nai bị kiểm điểm

Xã hội 17/05/2020 - 13:49

Đến nay các hộ nghèo, cận nghèo tại Đồng Nai gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ. Nhiều giám đốc sở, chủ tịch UBND đã bị phê bình, kiểm điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa có công văn yêu cầu giám đốc các sở, chủ tịch UBND các huyện và đơn vị liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc chậm trễ thực hiện chi tiền hỗ trợ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã phê bình và yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính trong việc tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện, dẫn đến phải sửa đổi, bổ sung làm cho tiến độ thực hiện bị gián đoạn; UBND tỉnh Đồng Nai cũng phê bình và yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong việc chậm tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải kiểm điểm trách nhiệm đến từng cá nhân, phòng, ban về việc chậm thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và báo cáo kết quả trước ngày 20/6.

Chậm chi tiền hỗ trợ, nhiều cán bộ lãnh đạo ở Đồng Nai bị kiểm điểm - ảnh 1

Người nghèo tại Đồng Nai chưa được nhận hỗ trợ an sinh

Trước đó, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày 5/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch thực hiện và giao trách nhiệm cho chủ tịch UBND các huyện rà soát, tổng hợp danh sách và kinh phí hỗ trợ trình Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/5.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh đến nay việc thống kê của các huyện và các sở, ngành vẫn chưa hoàn thành gây chậm trễ trong việc hỗ trợ cho các hộ khó khăn, gia đình chính sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách và kinh phí để chi hỗ trợ các đối tượng trước ngày 20/5.

Theo Tiền phong