Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Chuẩn hóa hệ thống tài liệu hướng dẫn kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước

Việc làm 24/09/2021 - 18:47

Dân sinh - Giai đoạn 2021-2025, Bộ GDĐT xây dựng và chuẩn hóa hệ thống tài liệu hướng dẫn kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước, hướng dẫn kỹ năng bơi an toàn, cứu đuối an toàn.

Chuẩn hóa hệ thống tài liệu hướng dẫn kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước - ảnh 1

Bộ GD&ĐT khuyến khích các nhà trường phát động phong trào dạy và học bơi an toàn cho học sinh.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, từ đầu tháng 5/2021 đến ngày 20/9/2021, cả nước xảy ra 54 vụ tai nạn đuối nước liên quan đến trẻ em, làm tử vong 89 trẻ. Phần lớn các vụ đuối nước đều do các em rủ nhau đi bơi, đi chơi mà không có người lớn đi kèm, giám sát. Có 77,6% các trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước xảy ra tại cộng đồng, số còn lại là tại gia đình (22,4%) và trong trường học (1%).

Mặc dù số trẻ em tử vong do đuối nước liên tục giảm qua các năm, nhưng tỷ lệ này vẫn còn cao. Trong thời gian 10 năm, từ năm 2010 tỷ suất trẻ tử vong do đuối nước là 12,7/100.000 trẻ, đến năm 2019, tỷ suất này còn 6,8/100.000 trẻ. Tỷ suất này cao hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á. Đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với trẻ em ở Việt Nam trong độ tuổi từ 2-15.

Nguyên nhân dẫn đến các vụ đuối nước là do sự quản lý lỏng lẻo của các gia đình, sự thiếu nhận biết, kỹ năng của chính bản thân học sinh. Một nguyên nhân nữa là do nguồn lực thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em còn thiếu, nhiều địa phương hoạt động này được thực hiện chủ yếu lồng ghép trong các chương trình khác nhau.

Ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GD&ĐT) cho biết, trong thời gian qua Bộ GD&ĐT đã triển khai nhiều giải pháp để hạn chế tối đa các trường hợp học sinh, trẻ em bị tai nạn đuối nước như đẩy mạnh tuyên truyền; lồng ghép vào các hoạt động giáo dục của nhà trường; tổ chức cho học sinh học bơi; nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên để tăng hiệu quả tuyên truyền, giáo dục học sinh về kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước.

Tuy nhiên, một trong những khó khăn cơ bản hiện nay là điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức dạy bơi cho học sinh tại các nhà trường còn hạn chế, tỷ lệ trường học có bể bơi không nhiều. Ngoài ra, công tác giáo dục học sinh về phòng, chống đuối nước còn gặp khó khăn do chưa có tài liệu chính thức hướng dẫn triển khai thống nhất trong các trường học.

Để khắc phục khó khăn đã nêu, một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 của Bộ GD&ĐT là xây dựng và chuẩn hóa hệ thống tài liệu hướng dẫn kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước, tài liệu hướng dẫn kỹ năng bơi an toàn, cứu đuối an toàn và tổ chức thẩm định, đưa tài liệu vào sử dụng rộng rãi trong các trường phổ thông trên cả nước.

Tài liệu này cũng sẽ được số hóa để cán bộ, giáo viên, học sinh và những người quan tâm theo dõi, thực hiện. Đồng thời, Bộ GD&ĐT sẽ rà soát, sửa đổi tiêu chí trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục; xây dựng và nhân rộng mô hình trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích; nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên trong công tác tuyên truyền, giáo dục; khuyến khích các địa phương, nhà trường phát động phong trào dạy và học bơi an toàn cho học sinh.