Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.

Cổ phiếu về vùng đáy nhiều năm, Cường Thuận Idico (CTI) lên phương án mua hơn 15 triệu cổ phiếu quỹ

Kinh tế 05/05/2020 - 18:26

Tạm tính, Cường Thuận Idico sẽ chi khoảng 290 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ lần này.

CTCP Đầu tư phát triển Cường Thuận Idico (mã chứng khoán CTI) vừa thông qua việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó Cường Thuận Idico dự kiến mua vào tối đa không quá 15.435.000 cổ phiếu tương ứng 24,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty làm cổ phiếu quỹ.

Giá mua vào theo giá thị trường và đảm bảo tuân thủ quy định. Nguồn vốn mua vào lấy từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển được trình bày tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.

Hiện trên thị trường cổ phiếu CTI đang giảm mạnh, giao dịch quanh mức 19.000 đồng/cổ phiếu – mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tạm tính theo giá này, Cường Thuận Idico sẽ chi khoảng 290 tỷ đồng để mua được số cổ phiếu quỹ này.

Cổ phiếu về vùng đáy nhiều năm, Cường Thuận Idico (CTI) lên phương án mua hơn 15 triệu cổ phiếu quỹ - ảnh 1

Diễn biến giá cổ phiếu CTI trong 3 năm gần đây.

Trên BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán của Cường Thuận Idico thể hiện, doanh thu thuần năm 2019 đạt 797 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận sau thuế đạt 84 tỷ đồng, giảm 34,6% so với lợi nhuận đạt được năm 2018.

Tính đến 31/12/2019 Cường Thuận Idico còn hơn 183 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 36 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 383 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Cường Thuận Idico (CTI) thông qua phương án mua 15,7 triệu cổ phiếu quỹ
Mạnh Linh