Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.

Công chúa đã nói gì khiến hai hiệp sĩ phi ngựa như bay?

Thư giãn 20/04/2020 - 02:12

Sau khi nghe công chúa nói, hai hiệp sĩ trong cuộc thi tuyển phò mã đã phi thật nhanh đến hồ dù trước đó họ quyết định bỏ cuộc.

Chuyện kể rằng, một vị vua muốn tuyển phò mã và ông sắp xếp một giải đấu hiệp sĩ. Các ứng viên phải trải qua rất nhiều thách thức, và cuối cùng chỉ còn lại hai người. Để quyết định ai được kết hôn với công chúa, vua ra lệnh cho các hiệp sĩ cưỡi ngựa đến hồ. Ai đến sau cùng sẽ trở thành phò mã.

Công chúa đã nói gì khiến hai hiệp sĩ phi ngựa như bay? - ảnh 1

Hai hiệp sĩ leo lên ngựa và cưỡi rất chậm. Cả hai mất một tuần trời vì không ai muốn đến đích sớm hơn người kia. Cuối cùng, họ xuống ngựa, bắt tay nhau và quyết định về nhà. Tuy nhiên, công chúa đến thì thầm điều gì đó vào tai họ. Hai hiệp sĩ nhảy lên ngựa và phi như bay đến hồ.

Bạn nghĩ xem công chúa đã nói với họ điều gì?

> Xem đáp án" href="https://vnexpress.net/cuoi/cong-chua-da-noi-gi-khien-hai-hiep-si-phi-ngua-nhu-bay-4087080-p2.html">>> Xem đáp án

Nancy (st)

Công chúa đã nói gì khiến hai hiệp sĩ phi ngựa như bay? - ảnh 2

Hai thanh niên bị sư tử vồ khi đóng giả ngựa vằn

Công chúa đã nói gì khiến hai hiệp sĩ phi ngựa như bay? - ảnh 3

Kỵ sĩ cưỡi ngựa ở đâu trong ảnh này?