Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

Công ty Phát triển Thủy điện Sê San chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Xã hội 11/06/2021 - 16:45

Để chủ động ứng phó với diễn biết bất thường của thiên tai, bão lũ, công ty cũng thường xuyên kiểm tra, khắc phục kịp thời các khiếm khuyết của đập, thiết bị vận hành đập trước mùa mưa lũ.

Hiện công ty đang quản lý vận hành nhà máy Thủy điện Sê San 4 có công suất 360 MW với 3 tổ máy.

Đây là nhà máy nằm trên bậc thang cuối cùng của dòng Sê San nên công tác an toàn hồ đập luôn được đặt lên hàng đầu.

Công ty Phát triển Thủy điện Sê San chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - ảnh 1

Công ty đã thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn đập, hồ chứa trước mùa mưa lũ, bảo đảm vận hành hồ chứa thủy điện an toàn, hiệu quả theo quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ đã được phê duyệt, đồng thời cập nhật bổ sung phương án ứng phó thiên tai và tình huống khẩn cấp.

Theo đó, để chủ động ứng phó với diễn biết bất thường của thiên tai, bão lũ, công ty cũng thường xuyên kiểm tra, khắc phục kịp thời các khiếm khuyết của đập, thiết bị vận hành đập trước mùa mưa lũ.

Đồng thời Công ty đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chủ đập, hồ chứa nước có liên quan, thực hiện vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du; đặc biệt là khi vận hành xả lũ. Từ đó rà soát, cập nhật quy chế phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan; chủ động giới thiệu với các cơ quan chức năng về các phương án phòng chống thiên tai, bão lũ.

Công ty Phát triển Thủy điện Sê San chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - ảnh 2

Công ty đã lắp hệ thống cảnh báo vận hành phát điện, vận hành xả lũ phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; xây dựng kịch bản xả lũ theo thiết kế của hồ chứa, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du; chủ động nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn, tính toán xả lũ phục vụ vận hành hồ chứa thủy điện an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh đó Công ty luôn tranh thủ sự đồng thuận và giúp đỡ của các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum. Đặc biệt là sự giúp đỡ của nhân dân xã Ia O, xã Ia Tơi, Già làng, các Trưởng thôn nơi Công ty đứng chân, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyên truyền phòng, chống lũ, lụt vùng hạ du. Qua công tác tuyên truyền, nhân dân vùng hạ du chấp hành tốt hiệu lệnh xả lũ, chấp hành nghiêm túc nội dung thông báo xả lũ trên hệ thống phát thanh FM của Công ty.

Nhờ đó mà mùa lũ năm 2020, nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa Lãnh đạo Công ty với chính quyền địa phương, với các đồn biên Phòng Ia O, Sê San và sự chấp hành tốt hiệu lệnh của nhân dân vùng hạ du nên việc vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn không có thiệt hại về người, tài sản của nhân dân.

Năm 2021, trước những biến đổi về thời tiết ngày càng phức tạp, Công ty xác định sẽ tiến hành công tác phòng, chống thiên tai thường xuyên; luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” (đó là: chỉ huy tại chỗ, nhân lực tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ); phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum thực để hiện tốt công tác vận hành hồ Sê San 4 theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San; Triển khai thực hiện các Quy chế phối hợp với đồn biên phòng Ia O, đồn biên phòng Sê San, nhằm bảo vệ hồ, đập, thông tin cảnh báo lũ. Phối hợp với địa phương, đồn biên phòng Ia O, đồn biên phòng Sê San trong công tác ứng cứu sự cố đập và công tác tìm kiếm cứu nạn; Thực hiện thông báo qua loa phát thanh cảnh báo xả lũ, thực hiện kéo còi báo hiệu xả lũ theo quy định trước khi vận hành tổ máy đầu tiên và khi có xả tràn. Tăng cường kiểm soát vùng hạ du đập điều hòa Sê San 4A, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các tình huống có nguy cơ mất an toàn cho người dân đánh bắt cá tại khu vực này; nâng cao năng lực xử lý tình huống, ứng phó thiên tai cho từng cá nhân trong đơn vị; tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh, ứng phó thiên tai kịp thời đến toàn bộ người lao động trong công ty; nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng, phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng tránh thiên tai của nhân dân vùng hạ du công trình nhà máy thủy điện Sê San, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Minh Huệ