Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

CTIN (ICT) lãi trước thuế 9 tháng đạt 68 tỷ đồng, tăng 80% cùng kỳ năm trước

Việc làm 29/10/2020 - 19:09

Nguyên nhân chủ yếu làm doanh thu tăng là các dự án gối từ năm trước chuyển qua hoàn thành trong 9 tháng đầu năm 2020 nhiều hơn cùng kỳ năm trước.

CTCP Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN mã ICT) vừa công bố KQKD hợp nhất quý 3 và 9 tháng 2020. 

Theo ddó, doanh thu quý 3/2020 của CTIN đạt 358 tỷ đồng tăng 22,8% cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 25,5 tỷ đồng, tăng 35% và lợi nhuận sau thuế đạt 21,8 tỷ đồng tăng 29% cùng kỳ 2019.

CTIN (ICT) lãi trước thuế 9 tháng đạt 68 tỷ đồng, tăng 80% cùng kỳ năm trước - ảnh 1

Kết quả kinh doanh hợp nhất của CTIN

Kết quả 9 tháng, doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 920 tỷ, tăng 12,5% cùng kỳ năm trước làm cho lợi nhuận gộp tăng 36 tỷ, tương ứng mức tăng 47,75%, nguyên nhân chủ yếu làm doanh thu tăng là các dự án gối từ năm trước chuyển qua hoàn thành trong 9 tháng đầu năm 2020 nhiều hơn cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 10,15 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí lãi vay.

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 18,6%, nguyên nhân chủ yếu là do tiết giảm chi phí hội họp, ngoại giao, cơ cấu lại bộ máy quản lý tại các phòng ban liên quan làm giảm chi phí tiền lương cho bộ phận này.

Lợi nhuận khác giảm 92% nguyên nhân chủ yếu là do khoản thưởng nhận được từ doanh thu bán hàng cho Cisco giảm.

Tổng cộng các biến động trên làm cho lợi nhuận trước thuế tăng 30,32 tỷ đồng, kéo theo lợi nhuận sau thuế tăng 24,57 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ tăng 74%.

CTIN (ICT) lãi trước thuế 9 tháng đạt 68 tỷ đồng, tăng 80% cùng kỳ năm trước - ảnh 2

Các khách hàng của CTIN

Tổng tài sản của CTIN tại thời điểm 30/9/2020 đạt 1.668 tỷ giảm 528 tỷ trong đó tiền mặt giảm hơn 200 tỷ, hàng tồn kho giảm hơn 200 tỷ. Công ty trả nợ vay, nợ phải trả giảm mạnh từ hơn 1.500 tỷ đầu năm còn 981 tỷ cuối quý 3, trong đó nợ vay ngân hàng giảm từ 829 tỷ còn 667 tỷ (giảm 162 tỷ), phải trả cho người bán ngắn hạn giảm từ 468 tỷ còn 186  (giảm 282 tỷ).

CTIN (ICT) lãi trước thuế 9 tháng đạt 68 tỷ đồng, tăng 80% cùng kỳ năm trước - ảnh 3

CTIN hiện đang lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động xổ số (bao gồm bán lẻ vé số và đại lý xổ số), được biết CTIN đã làm việc với Vietlott để nghiên cứu việc bán Vietlott qua mobile.

Châu Cao

Trí Thức Trẻ