Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

Đại học Đà Nẵng phát động quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Việc làm 09/06/2021 - 18:22

Sáng 9/6, Cơ quan ĐH Đà Nẵng đã tổ chức quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Cοvid-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, MTTQ Việt Nam và thư kêu gọi của Giám đốc ĐH Đà Nẵng.

Đại học Đà Nẵng phát động quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 - ảnh 1

Cơ quan ĐH Đà Nẵng tổ chức quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc ĐH Đà Nẵng nhấn mạnh ý nghĩa của đợt vận động, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 lần này: “Đây là hoạt động tự nguyện, thể hiện tinh thần nhân ái, đoàn kết của Cơ quan ĐH Đà Nẵng, đồng lòng cùng toàn xã hội để chiến thắng đại dịch.”

Ngay sau phát động của Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ĐH Đà Nẵng, toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của Cơ quan đã nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, Giám đốc ĐH Đà Nẵng và Chủ tịch Công đoàn ĐH Đà Nẵng đã gửi Thư kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức, người lao động tại các trường ĐH thành viên, đơn vị thuộc, trực thuộc ĐH Đà Nẵng phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đóng góp ủng hộ công tác phòng chống Covid-19.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được đại diện Công đoàn, Văn phòng và Ban Kế hoạch Tài chính ĐHĐN tổng kết ngay sau khi kết thúc và chuyển đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng để ủng hộ Quỹ vaccine và công tác phòng, chống dịch Covid-19.