Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

Đảng bộ Quân đội thi hành kỷ luật 19 tổ chức và 288 đảng viên vi phạm

Xã hội 11/06/2021 - 17:58

Trong 6 tháng đầu năm 2021, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân đội đã kiểm tra hơn 1.700 tổ chức đảng và hơn 22 nghìn đảng viên; qua đó phát hiện và thi hành xử lý kỷ luật 19 tổ chức đảng và 288 đảng viên.

Đảng bộ Quân đội thi hành kỷ luật 19 tổ chức và 288 đảng viên vi phạm - ảnh 1

Ngày 10/6, tại kỳ họp thứ 20, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề nghị thi hành kỷ luật của Đảng đối với 12 quân nhân.

Theo thông tin từ Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương, 6 tháng đầu năm 2021, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Quân đội đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình cơ quan, đơn vị, lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát.

Trong đó, tập trung quán triệt, triển khai, tổ chức học tập nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Đồng thời, bổ sung nội dung, xây dựng nghị quyết, quy chế, kế hoạch và hoàn thành tốt kế hoạch tự kiểm tra. Đến nay, 100% tổ chức đảng trực thuộc Quân ủy Trung ương có nghị quyết chuyên đề, quy chế làm việc, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra hơn 1.700 tổ chức đảng và hơn 22 nghìn đảng viên. Trong đó, cấp ủy các cấp kiểm tra 963 tổ chức đảng và 18.683 đảng viên, tăng 1,21% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo đó, đối với UBKT các cấp, đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 10 tổ chức đảng và 140 đảng viên, kết luận 8 tổ chức đảng và 122 đảng viên có vi phạm, phải xem xét xử lý kỷ luật 10 đảng viên.

Kiểm tra 295 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 189 tổ chức về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với 270 tổ chức đảng và 3.279 đảng viên về thu, nộp, quản lý và sử dụng tài chính Đảng…

Qua kiểm tra, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Quân đội đã thi hành xử lý kỷ luật 19 tổ chức đảng vi phạm bằng các hình thức: khiển trách 10, cảnh cáo 9. Thi hành kỷ luật đối với 288 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 167, cảnh cáo 91, cách chức 14, khai trừ ra khỏi Đảng 16 trường hợp.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy các cấp tổ chức 303 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát với hơn 21 nghìn cán bộ, đảng viên tham gia.

Nguyễn Minh