Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài dự kiến trình Thủ tướng trong tháng 8

Văn hoá 29/04/2020 - 20:34

Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 297/QĐ-BNV về Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài, thay thế Quyết định số 470/QĐ-BNV ngày 5-6-2019.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 297/QĐ-BNV về Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài, thay thế Quyết định số 470/QĐ-BNV ngày 5-6-2019.

Kế hoạch nhằm nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách, giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về người tài nói chung, trong đó có chính sách thu hút nhân tài gốc Việt về làm việc tại Việt Nam, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tại Bộ, ngành, địa phương và chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhân tài.

Đồng thời, ban hành cơ chế phát hiện, bồi dưỡng tài năng từ học sinh, sinh viên, đặc biệt là đội ngũ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc ở trong nước và nước ngoài để tạo nguồn cán bộ lâu dài.

Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài dự kiến trình Thủ tướng trong tháng 8 - ảnh 1
Một cuộc hội thảo về chiến lược trọng dụng, thu hút nhân tài của Bộ Nội vụ (ảnh: Cổng TTĐT Bộ Nội vụ)

Qua đó, tạo cở sở pháp lý cho việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng để thu hút, trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Đề án được trình Thủ tướng Chính phủ phải đánh giá toàn diện, khách quan về thực trạng chính sách pháp luật hiện có của Nhà nước liên quan đến thu hút, trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đề án phải đưa ra được khái niệm, tiêu chí xác định nhân tài, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới trong thực hiện chính sách nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao; những thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả chính sách nhân tài, nguồn ở Việt Nam.

Để triển khai xây dựng Đề án, Bộ Nội vụ sẽ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương báo cáo về tình hình thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, tổng hợp kết quả nghiên cứu của chuyên gia; tiến hành khảo sát tại một số bộ, ngành, địa phương; tổ chức hội thảo và hoàn thiện dự thảo Đề án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 8-2020.

Về cơ sở thực tiễn, Bộ Nội vụ sẽ tiến hành khảo sát tại 5 Bộ gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp và 5 địa phương gồm: tỉnh Quảng Nam, Bình Dương, thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

H.L