Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

Đề xuất điều kiện cấp giấy phép lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Đời sống 17/05/2020 - 10:04

Lao động nước ngoài không được sử dụng thị thực du lịch ký hiệu "DL" theo quy định tại Luật Nhập cảnh để làm việc tại Việt Nam

Đề xuất điều kiện cấp giấy phép lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam - ảnh 1

Lao động nước ngoài được cấp phép nếu có trình độ chuyên môn kỹ thuật, kinh nghiệm làm việc

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Nghị định quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trong đó đề xuất quy định về điều kiện cấp giấy phép lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Cụ thể, điều kiện cấp giấy phép lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam gồm: Đủ 18 tuổi trở lên và có hành vi dân sự đầy đủ; Có trình độ chuyên môn kỹ thuật, kinh nghiệm làm việc và có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật; Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam; Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài;

Không được sử dụng thị thực du lịch ký hiệu “DL” theo quy định tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp đặc biệt thì phải lấy ý kiến của Bộ LĐ-TB&XH.

Theo dự thảo, thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 2 năm: Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết; Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam;

Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài; Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài; Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ...

Đời sống