Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

Điều kiện thi viên chức năm 2020 mới nhất

Tâm sự 20/04/2020 - 09:20

Viên chức được tuyển dụng căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập. Để đăng ký thi tuyển, các thí sinh phải đáp ứng được các điều kiện dưới đây.

Điều kiện dự thi viên chức được quy định tại Điều 22 Luật Viên chức 2010 đang có hiệu lực.

Theo đó, các thí sinh phải đáp ứng các điều kiện sau đây: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên ngoài những lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao… có thể dự thi khi chưa đủ 18 tuổi nhưng bắt buộc phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật; Có đơn đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng.

Điều kiện thi viên chức năm 2020 mới nhất - ảnh 4

Ảnh minh họa.I.T

Đồng thời, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, một số vị trí việc làm có thể sẽ có yêu cầu khác nhưng những yêu cầu này phải, Không được trái quy định pháp luật; Không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập (theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP).

Luật Viên chức 2010 còn nêu rõ những đối tượng không được đăng ký dự thi gồm: Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, giáo dục, trường giáo dưỡng.

Theo Luật Viên chức năm 2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 quy định “đang bị xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng” sẽ bị thay thế bằng “đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng”.