Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.

Doanh nghiệp vận tải sắp được miễn phí bảo trì đường bộ 3 tháng

Xe 11/05/2020 - 14:19

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hàng loạt doanh nghiệp vận tải như vận tải khách, taxi, xe hợp đồng đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước đó, Hiệp hội vận tải ô tô việt nam đã kiến nghị bộ gtvt miễn phí đường bộ cho khoảng 800.000 doanh nghiệp vận tải

Bộ GTVT vừa có thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp xử lý kiến nghị của doanh nghiệp liên quan việc giảm phí sử dụng đường bộ, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Tại thông báo này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam căn cứ vào Chỉ thị 15/2020, Chỉ thị 16/2020, Chỉ thị 19/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT, khẩn trương làm việc với các địa phương và doanh nghiệp kinh doanh vận tải để tổng hợp số liệu về thiệt hại đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong thời gian dịch bệnh để đề xuất phương án giảm phí sử dụng đường bộ, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 15/5.

Doanh nghiệp vận tải sắp được miễn phí bảo trì đường bộ 3 tháng - ảnh 1

Doanh nghiệp vận tải sắp được miễn phí bảo trì đường bộ trong 3 tháng

Trong đó, ông Thể lưu ý, đối tượng giảm phí phải là các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện được các Sở GTVT cấp phù hiệu, biển hiệu theo quy định.

"Thời gian đề xuất hỗ trợ là các tháng 3, 4, 5/2020, có đánh giá tác động đến tháng 6. Trong đó, cần lưu ý mức độ ảnh hưởng của tháng 4 và đánh giá tác động đến hoạt động vận tải hành khách đảm bảo phù hợp thực tế", thông báo nêu.

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng yêu cầu Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam căn cứ quy định hiện hành và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chủ động làm việc với Hiệp hội Vận tải ô tô các tỉnh, thành phố để tổng hợp, phân tích, đánh giá mức độ thiệt hại và có đề xuất cụ thể.

"Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và số liệu báo cáo của Vụ Vận tải, Bộ trưởng giao Vụ Tài chính tổng hợp, tham mưu Bộ có văn bản gửi Bộ Tài chính về giảm phí sử dụng đường bộ, đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19", văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.

  • Sự kiện:
  • Phòng chống dịch Covid-19 (virus Corona mới)