Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

Doanh thu môi giới eo hẹp, lợi nhuận quý 1 của CEN Land (CRE) giảm 45% xuống 43 tỷ đồng

Kinh tế 19/04/2020 - 21:25

Doanh thu môi giới của CEN Land giảm từ 312 tỷ xuống còn 221 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CEN Landmã CK: CRE) đã công bố BCTC quý 1/2020 với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ.

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 270 tỷ đồng giảm 30% so với cùng kỳ trong đó doanh thu môi giới BĐS giảm 29% xuống 221 tỷ đồng và doanh thu dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện giảm mạnh từ gần 20 tỷ đồng xuống còn 908 triệu đồng, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 107 tỷ đồng giảm 28% so với quý 1/2019.

Doanh thu môi giới eo hẹp, lợi nhuận quý 1 của CEN Land (CRE) giảm 45% xuống 43 tỷ đồng - ảnh 1

Trong kỳ CRE có gần 5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh so với con số 81 triệu đồng cùng kỳ trong khi chi phí tài chính giảm gần một nửa xuống còn 2,2 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí bán hàng lại tăng từ 199 triệu đồng lên 9,2 tỷ đồng trong đó có 6,7 tỷ đồng là chi phí quảng cáo, khuyến mại và 2,3 tỷ đồng là chi phí bán hàng khác, chi phí QLDN cũng tăng thêm 6% lên 46,8 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí nguyên liệu, vật liệu nên kết quả CRE lãi ròng cổ đông công ty mẹ đạt hơn 43 tỷ đồng giảm 45% so với quý 1/2019.

Doanh thu môi giới eo hẹp, lợi nhuận quý 1 của CEN Land (CRE) giảm 45% xuống 43 tỷ đồng - ảnh 2

CenLand đã có một năm 2019 kinh doanh thuận lợi với doanh thu tăng trưởng hơn 37% so với năm trước đó, đạt 2.312 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế đạt gần 393 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 389 tỷ đồng. EPS đạt 4.860 đồng. Công ty đã gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/6 và hiện chưa công bố báo cáo thường niên 2019 cũng như các tài liệu liên quan đến kỳ đại hội này.

Shark Hưng: "Chúng tôi đã chuẩn bị cho khả năng chịu đựng khủng hoảng lên tới 100 tháng!"
Doanh thu môi giới eo hẹp, lợi nhuận quý 1 của CEN Land (CRE) giảm 45% xuống 43 tỷ đồng - ảnh 3
Minh Phương