Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.

''Fan cứng'' Disney mới đoán được 7 bộ phim này qua... phong cảnh

Tuổi Teen 30/04/2020 - 00:03

Chỉ nhìn tòa lâu đài, cây cối, hoa lá... bạn đoán được những bộ phim trong 7s chứ? Bắt đầu thôi!

''Fan cứng'' Disney mới đoán được 7 bộ phim này qua... phong cảnh - ảnh 1
The Lion King
Tarzan
The Jungle Book
Hercules
''Fan cứng'' Disney mới đoán được 7 bộ phim này qua... phong cảnh - ảnh 2
Alice in Wonderland
Zootopia
Tangled
The Princess and the Frog
''Fan cứng'' Disney mới đoán được 7 bộ phim này qua... phong cảnh - ảnh 3
Snow White
Sleeping Beauty
Atlantis
Frozen
''Fan cứng'' Disney mới đoán được 7 bộ phim này qua... phong cảnh - ảnh 4
Treasure Planet
Brother Bear
Lilo and Stitch
Mulan
''Fan cứng'' Disney mới đoán được 7 bộ phim này qua... phong cảnh - ảnh 5
Moana
Lilo and Stitch
The Little Mermaid
Aladdin
''Fan cứng'' Disney mới đoán được 7 bộ phim này qua... phong cảnh - ảnh 6
Tarzan
The Lion King
Tangled
Snow White
''Fan cứng'' Disney mới đoán được 7 bộ phim này qua... phong cảnh - ảnh 7
Moana
Atlantis
Dumbo
The Little Mermaid

Miko

Tuổi Teen