Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu TẾT
2022
Đang mở bán https://www.vetau247.com

Gang thép Thái Nguyên (TIS): Giá vốn tăng cao, quý 4 lỗ gộp hơn 11 tỷ đồng

Kinh tế 15/01/2022 - 14:19

Nhờ điều chỉnh chênh lệch tỷ giá và hoàn nhập công nợ, đồng phục… nên Gang thép Thái Nguyên (TIS) vẫn có lãi 9,6 tỷ đồng.

CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco – mã chứng khoán TIS) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Chỉ tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt gần 3.224 tỷ đồng, tăng 26% so với quý 4 năm ngoái. Tuy nhiên giá vốn tăng cao khiến Tisco lỗ gộp gần 11,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gộp đạt 148 tỷ đồng.

Trong kỳ chi phí tài chính ghi âm 86,7 tỷ đồng do điều chỉnh chênh lệch tỷ giá đã hạch toán đầu năm. Chi phí QLDN cũng giảm mạnh từ 96 tỷ đồng xuống còn 33 tỷ đồng do hoàn nhập công nợ, đồng phục…

Kết quả, quý 4 Tisco ghi nhận lãi sau thuế 9,6 tỷ đồng, khả quan hơn khoản lỗ -6,7 tỷ đồng của quý 4/2020.

Lũy kế cả năm 2021, Tisco đạt 12.858 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí LNST đạt 122,7 tỷ đồng, cao gấp hơn 13 lần cùng kỳ năm ngoái – Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 5 năm qua của Gang thép Thái Nguyên.

Gang thép Thái Nguyên (TIS): Giá vốn tăng cao, quý 4 lỗ gộp hơn 11 tỷ đồng - ảnh 1

Năm 2021 Tisco đặt mục tiêu đạt 12.989 tỷ đồng tổng doanh thu và gần 49 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy kết thúc năm 2021 Tisco cơ bản hoàn thành kế hoạch doanh thu và đã hoàn thành vượt tới 220% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Gang thép Thái Nguyên (TIS): Giá vốn tăng cao, quý 4 lỗ gộp hơn 11 tỷ đồng - ảnh 2
Tú Anh
  • báo cáo tài chính
  • doanh thu thuần
  • lợi nhuận trước thuế
  • BCTC quý 4/2021
  • LNST quý 4/2021
  • Báo cáo tài chính quý 4
  • lợi nhuận sau thuế quý 4

Trí Thức Trẻ