Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

Giái đáp chi tiết thắc mắc về gói an sinh 62.000 tỉ đồng

Xã hội 05/05/2020 - 18:11

Người lao động bị sa thải buộc thôi việc nếu đáp ứng đủ các điều kiện vẫn được hỗ trợ.

Trường hợp người lao động (NLĐ) bị sa thải, kỷ luật mà không đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) thì có được hỗ trợ không? Giấy tờ để xác định NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc trong trường hợp này là gì?

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trả lời: Điều 5 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg không quy định lý do chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc của NLĐ.

Do đó, trường hợp NLĐ bị sa thải hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định thì vẫn được xem xét, hỗ trợ. Giấy tờ xác nhận việc NLĐ chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc trong trường hợp này là quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người sử dụng lao động (NSDLĐ) đối với NLĐ.

NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm ngoài độ tuổi lao động có được hỗ trợ không?

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Việc làm: "NLĐ là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc".

Mặt khác, pháp luật hiện hành không quy định trong hay ngoài độ tuổi lao động (khái niệm từ đủ 15 tuổi đến 55 tuổi đối với nữ, từ đủ 15 tuổi đến 60 tuổi đối với nam chỉ áp dụng trong quy định về pháp luật BHXH).

Do đó, NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg không bị giới hạn trong hay ngoài độ tuổi lao động.

Trường hợp doanh nghiệp (DN) không có Công đoàn (CĐ) cơ sở thì có cần CĐ cấp trên trực tiếp xác nhận danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐvà nghỉ việc không hưởng lương không?

- Việc xác nhận của tổ chức công đoàn chỉ áp dụng đối với DN có tổ chức CĐ cơ sở. Trường hợp trong DN chưa có tổ chức CĐ cơ sở thì không cần xác nhận và cũng không yêu cầu CĐ cấp trên trực tiếp xác nhận.

NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ do dịch Covid - 19, nhưng DN không báo giảm BHXH với cơ quan BHXH heo quy định. Vậy trường hợp này NLĐ có được xem xét giải quyết hỗ trợ mức 1.800.000 đồng/người/tháng hay không?

- Trường hợp DN chưa kịp báo tạm dừng đóng BHXH thì tại thời điểm bắt đầu tạm hoãn, NLĐ vẫn thuộc diện đang tham gia BHXH bắt buộc và thuộc điều kiện để xét hưởng gói hỗ trợ an sinh 62.000 tỉ đồng.

Trường hợp nào NLĐ chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp?

- Theo quy định pháp luật về BHTN, NLĐ chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đơn phương chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc trái pháp luật;

- Đóng BHTN dưới 12 tháng trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm;

- Đóng BHTN dưới 12 tháng trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm;

- Không đang đóng BHTN theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN.

Giái đáp chi tiết thắc mắc về gói an sinh 62.000 tỉ đồng - ảnh 1