Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

Giải ngân 2.700 tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP

Kinh tế 17/05/2020 - 09:01

Đến nay, ngân sách Nhà nước đã cấp 1.163 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay mua nhà ở xã hội theo Nghị định 100, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân được 2.700 tỷ đồng, dư nợ là 2.570 tỷ đồng với 7.749 khách hàng còn dư nợ.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 100, cơ quan này đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn về cho vay, đồng thời chỉ định 4 ngân hàng thương mại Nhà nước (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank) tham gia thực hiện chương trình, quyết định về lãi suất cho vay.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn nội dung huy động tiền gửi tiết kiệm, xây dựng quy trình, thủ tục cho vay phù hợp với quy định tại Nghị định 100; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định lãi suất cho vay ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội trong từng thời kỳ.

Giải ngân 2.700 tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP - ảnh 1

Các ngân hàng thương mại được chỉ định vẫn chưa triển khai cho vay mua nhà ở xã hội theo Nghị định 100 (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước cũng đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan xây dựng trình Chính phủ về việc cấp nguồn vốn ngân sách thực hiện cho vay nhà ở xã hội, văn bản hướng dẫn về cấp bù lãi suất.

Đối với các tổ chức tín dụng được chỉ định phải tự huy động vốn, được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước cho biết các tổ chức tín dụng được chỉ định chưa thực hiện triển khai cho vay theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP do chưa được bố trí nguồn ngân sách cấp bù chênh lệch lãi suất.

Riêng với Ngân hàng Chính sách xã hội, thực hiện theo cơ chế Ngân sách Nhà nước bố trí 50% nguồn vốn, tự huy động 50% nguồn vốn. Tuy nhiên, việc bố trí 50% vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước thấp so với đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trong giai đoạn 2016-2020, Ngân sách Nhà nước đã bố trí cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 là 2.163 tỷ đồng (trong đó, năm 2018 là 500 tỷ đồng, năm 2019 là 663 tỷ đồng, năm 2020 là 1.000 tỷ đồng).

Đến nay, ngân sách Nhà nước đã cấp 1.163 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay. Tính đến ngày 31/3/2020, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân được 2.700 tỷ đồng, dư nợ là 2.570 tỷ đồng với 7.749 khách hàng còn dư nợ.