Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.

Hà Nội: Các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19

Văn hoá 29/04/2020 - 20:34

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa có thông báo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, từ 0g00 ngày 29-4-2020 cho đến khi có chỉ đạo mới.

Hà Nội: Các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 - ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải, các đơn vị khai thác bến xe và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn Thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội và Bộ GTVT về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, chủ động cập nhật các chỉ đạo mới của Trung ương, Thành phố Hà Nội, Bộ GTVT và có phương án sẵn sàng triển khai thực hiện khi có chỉ đạo mới tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh; Giám đốc, chủ đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị khai thác bến xe, lái xe chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với mọi hoạt động của đơn vị, phạm vi do mình phụ trách.

Đối với hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh: Thực hiện theo Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 28-04-2020, của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đồng thời, yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ GTVT, Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội như: Hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, kê khai y tế, bố trí xà phòng, dung dịch sát khuẩn để hành khách vệ sinh, sát khuẩn tay...

Đối với hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh: Thực hiện theo văn bản số 4103/BGTVT-VT ngày 28-4-2020 của Bộ GTVT, cho phép các đơn vị hoạt động tối đa không quá 50% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt; tuân thủ các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch.

Yêu cầu đối với phương tiện và lái xe: Khi vận chuyển hành khách phải đảm bảo yêu cầu tại Văn bản số 4101/BGTVT-CYT ngày 28-4-2020 về hướng dẫn các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện giao thông và các văn bản, hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội.

Các phương tiện vận tải được phép qua lại trên các tuyến đường liên tỉnh, quốc lộ thuộc địa bàn có nguy cơ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội (hiện nay là huyện Thường Tín và huyện Mê Linh), nhưng phải đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định và không dừng, đỗ, đón trả khách.

Giao Thanh tra Sở: Triển khai phương án phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, điều tiết, phân luồng giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền và kiến nghị xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định.

Hà Nội: Các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 - ảnh 2 Phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện giao thông
Hà Nội: Các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 - ảnh 3 Hà Nội: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong phòng, chống dịch Covid-19
Hà Nội: Các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 - ảnh 4 Tăng cường giãn cách bệnh nhân bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19
Hà Nội: Các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 - ảnh 5 Thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

TQ