Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

Hà Nội có hơn 414.000 người bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được nhận trợ cấp

Xã hội 29/04/2020 - 20:31

Ngày 29/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, UBND TP Hà Nội phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội, số tiền là: 505.607.250.000 đồng (Năm trăm linh năm tỷ, sáu trăm linh bảy triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng). Như vậy, có hơn 414.000 người được nhận trợ cấp ngay với tổng số kinh phí trên 505 tỷ đồng.

Hà Nội có hơn 414.000 người bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được nhận trợ cấp - ảnh 1

Tổng số đối tượng được hỗ trợ trên địa bàn Thủ đô vào khoảng 1.447.000 người, với dự kiến kinh phí hỗ trợ lên đến 3.500 tỷ đồng. Đây là những đối tượng mà thành phố triển khai hỗ trợ đầu tiên và sẽ nhanh chóng thực hiện hỗ trợ cho những nhóm tiếp theo trong vài ngày tới.

Được biết, nguồn kinh phí: UBND các quận, huyện, thị xã chủ động tạm ứng từ các nguồn tài chính hợp pháp của ngân sách quận, huyện, thị xã để chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ theo đúng quy định.

UBND TP giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện thống nhất việc hỗ trợ theo quy định, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch.

Sở chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị, kịp thời xử lý những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê, rà soát các đối tượng còn lại thuộc diện hưởng chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 24/4 của Chính phủ, tham mưu báo cáo UBND Thành phố theo đúng quy định của pháp luật. 

Hải Châu