Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.

Hà Nội: Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai

Xã hội 05/05/2020 - 16:57

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND, về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Hà Nội: Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai - ảnh 1
Ảnh minh họa

Chỉ thị nêu rõ, năm 2020, theo dự báo tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp; thời gian tới, thiên tai còn có những diễn biến khó lường. Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố: Nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác PCTT&TKCN năm 2019; kiện toàn bộ máy Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên phụ trách lĩnh vực, địa bàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ PCTT&TKCN của địa phương, đơn vị; tổ chức triển khai thu, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai đúng quy định.

Xây dựng Kế hoạch, Phương án PCTT&TKCN năm 2020 cụ thể, sát thực tế của địa phương, đơn vị; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần, kinh phí theo phương châm “4 tại chỗ”; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đặc biệt mưa lớn, lốc xoáy, bão mạnh có thể gây ra ngập úng, đổ cây, nhất là cây to, cây cổ thụ trong khu vực nội thành, kịp thời tổng hợp, thông tin báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo, xử lý, ứng phó kịp thời, đúng quy định.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng đê, kè, cống, hồ đập, các công trình phòng chống thiên tai, phát hiện các hư hỏng, chủ động sửa chữa, khắc phục đảm bảo an toàn công trình theo phân cấp. Rà soát, tổng hợp những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn các huyện: Ba Vì, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất, Mỹ Đức; chủ động di dời nhân dân đến nơi an toàn trong trường hợp khẩn cấp.

Đẩy mạnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện quy định pháp luật về PCTT&TKCN trên địa bàn, để nhân dân biết, chủ động ứng phó theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; tổ chức diễn tập PCTT&TKCN tại địa phương, đơn vị; tập huấn nâng cao trình độ, năng lực của lực lượng làm công tác PCTT&TKCN, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Tiếp tục thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng theo kế hoạch, đề án được phê duyệt.

Các sở, ngành thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án, tổ chức chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các điều kiện bảo đảm thực hiện phương án PCTT&TKCN thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành, đơn vị; phối hợp Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN, khắc phục hậu quả thiên tai của thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn: Tổ chức xây dựng, phê duyệt và thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng, hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; có kế hoạch phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, chỉ đạo kịp thời, đồng bộ, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh các hậu quả do thiên tai gây ra.

Thường xuyên kiểm tra, xác định nhũng khu vực nguy hiểm trên địa bàn, xây dựng phương án, chủ động sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm (ven sông, địa bàn trũng, thấp, nơi có nguy cơ sạt lở đất, khu vực chịu tác động của lũ rừng ngang và các khu vực nguy hiểm khác) khi dự báo thiên tai xảy ra, đặc biệt lưu ý đối với các huyện thường xuyên, trực tiếp ảnh hưởng lũ rừng ngang như: Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức; dự trữ đủ lương thực, thuốc men, cây, con giống, hàng hóa, vật tư thiết yếu để sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai, kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; vận động nhân dân chủ động chuẩn bị, sẵn sàng phòng, chống thiên tai tại gia đình mình và tích cực tham gia công tác phòng, chống thiên tai của địa phương.

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện, xử lý ngay từ khi mới phát sinh trên địa bàn, đúng quy định pháp luật các trường hợp vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai, đê điều, thủy lợi.

TQ