Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Học bổng năm 2023 cho giáo viên tiếng Anh/cán bộ quản lý phụ trách giảng dạy ngôn ngữ

Giới trẻ 05/08/2022 - 08:58

Trung tâm Ngôn ngữ khu vực thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Language Center - SEAMEO RELC) sẽ cấp học bổng toàn phần cho giáo viên tiếng Anh/cán bộ phụ trách giảng dạy ngôn ngữ của Việt Nam đi học thạc sĩ và các khóa học cấp chứng chỉ

Nội dung chương trình học bổng, điều kiện dự tuyển và quy định về hồ sơ dự tuyển xem cụ thể trong các tài liệu đính kèm và tại website: https://www.relc.org.sg/development-course/course-catalog.

Các cơ sở giáo dục và cán bộ quản lý/giáo viên có nhu cầu đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ như sau:

1 bộ hồ sơ dự tuyển của ứng viên và công văn giới thiệu của cơ quan (nếu ứng viên có cơ quan công tác) gửi qua đường bưu điện đến Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội (ghi rõ tiêu đề thư là dự tuyển học bổng RELC khóa… năm 2023);

1 bộ hồ sơ scan gửi đến địa chỉ email: [email protected]

1 bộ hồ sơ gửi đến RELC theo hướng dẫn tại Phụ lục 5 (Annex 5).

Học bổng năm 2023 cho giáo viên tiếng Anh/cán bộ quản lý phụ trách giảng dạy ngôn ngữ - ảnh 1

Ảnh minh họa.

Hồ sơ dự tuyển nêu trên cần gửi đến Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/9/2022 đối với các khóa C111, C112, C212S, MTESOL, C424, C211S và trước ngày 15/01/2023 đối với các khóa C113, C103, và C423.

Trên cơ sở kết quả sơ tuyển hồ sơ và giới thiệu chính thức của Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo, RELC sẽ tổ chức xét tuyển và thông báo kết quả đến các ứng viên trúng tuyển. Mọi thông tin cần thiết liên hệ Cục Hợp tác quốc tế qua email: [email protected]

Điều kiện cấp chứng chỉ thiết kế công trình thủy lợi, đê điều

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều được quy định tại Điểm g, Khoản 3, Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng:

"g) Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan đến công trình thủy lợi, đê điều và các chuyên ngành kỹ thuật tương ứng".

Trường hợp ông có chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật khác đề nghị nộp 1 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP kèm theo bảng điểm các môn học được đào tạo về cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề để được xem xét giải quyết.

10 học bổng du học Cuba năm học 2022 Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Cuba năm 2022 theo diện Hiệp định với 10 suất học bổng toàn phần đào tạo trình độ đại học. Ngành đào tạo gồm 7 chỉ tiêu ngành Y...

Chia sẻ