Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.

‘Hot girl 7 thứ tiếng’ Khánh Vy: Cấp 2 đọc hết tiểu thuyết kinh điển

Tuổi Teen 29/04/2020 - 23:35

Khánh Vy đọc nhiều sách từ cấp 2, đã nghiền ngẫm hết tiểu thuyết kinh điển. Đến giờ, cô duy trì thói quen mỗi tháng đọc ít nhất 1 quyển sách và ghi chép lại trích đoạn hay.

Khánh Vy đọc nhiều sách từ cấp 2, đã nghiền ngẫm hết tiểu thuyết kinh điển. Đến giờ, cô duy trì thói quen mỗi tháng đọc ít nhất 1 quyển sách và ghi chép lại trích đoạn hay.

‘Hot girl 7 thứ tiếng’ Khánh Vy: Cấp 2 đọc hết tiểu thuyết kinh điển - ảnh 1

‘Hot girl 7 thứ tiếng’ Khánh Vy: Cấp 2 đọc hết tiểu thuyết kinh điển - ảnh 2

‘Hot girl 7 thứ tiếng’ Khánh Vy: Cấp 2 đọc hết tiểu thuyết kinh điển - ảnh 3

‘Hot girl 7 thứ tiếng’ Khánh Vy: Cấp 2 đọc hết tiểu thuyết kinh điển - ảnh 4

‘Hot girl 7 thứ tiếng’ Khánh Vy: Cấp 2 đọc hết tiểu thuyết kinh điển - ảnh 5

‘Hot girl 7 thứ tiếng’ Khánh Vy: Cấp 2 đọc hết tiểu thuyết kinh điển - ảnh 6

‘Hot girl 7 thứ tiếng’ Khánh Vy: Cấp 2 đọc hết tiểu thuyết kinh điển - ảnh 7

NHƯ Ý, THIÊN NHI

Tuổi Teen