Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Kido tính mua 10 triệu cổ phiếu quỹ

Chuyện lạ 09/12/2022 - 18:35

Lãnh đạo tập đoàn dự kiến xin ý kiến cổ đông về việc mua cổ phiếu quỹ nhằm ổn định giá, đồng thời thực hiện giảm vốn điều lệ theo quy định mới.

Hội đồng Quản trị Tập đoàn Kido vừa thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại để trình bổ sung vào nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 dự kiến diễn ra ngày 20/12 tới.

Lãnh đạo tập đoàn cho biết trong bối cảnh kinh tế thế giới trở nên khó khăn, lạm phát duy trì mức cao, xu hướng tăng lãi suất trong thời gian vừa qua đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Dù vậy, Kido vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu thuần 9 tháng đầu năm tăng trưởng 28% so với cùng kỳ, đạt 9.569 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 369 tỷ đồng.

"Các yếu tố vĩ mô của thị trường cũng như yếu tố khách quan khác dẫn đến việc giá cổ phiếu KDC chưa phản ánh hết giá trị thực tế cũng như tiềm năng phát triển", theo ý kiến lãnh đạo Kido nêu trong tờ trình.

Kido tính mua 10 triệu cổ phiếu quỹ - ảnh 1

Lãnh đạo Kido nhận thấy cổ phiếu vẫn chưa phản ánh hết giá trị thực tế cũng như tiềm năng phát triển. Ảnh: KDC.

Trên cơ sở đó, HĐQT Kido dự kiến trình cổ đông thông qua việc mua lại 10 triệu cổ phiếu (tương đương với 3,57% vốn điều lệ), nhằm mục đích ổn định giá cổ phiếu và giảm bớt số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Hiện tập đoàn này đã phát hành tổng cộng hơn 279,7 triệu cổ phiếu, bao gồm 257,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành và 22,5 triệu cổ phiếu quỹ.

Theo kế hoạch, Kido sẽ thực hiện trước việc bán ra toàn bộ lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ hiện nay, sau đó mới tiến hành mua 10 triệu cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ về mức dự kiến 2.697 tỷ đồng, theo đúng quy định mới.

Vốn điều lệ thực tế tại thời điểm hoàn tất mua lại cổ phiếu và giảm vốn điều lệ sẽ căn cứ theo tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu đã được mua lại.

Nguồn vốn thực hiện giao dịch dự kiến lấy từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo báo cáo tài chính gần nhất.

Phương thức thực hiện theo hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật chứng khoán. Nguyên tắc xác định giá theo giá trị thị trường tại thời điểm giao dịch.

Thời gian dự kiến mua lại do HĐQT quyết định, dự kiến trong năm 2023 sau khi công ty hoàn tất việc bán toàn bộ lượng cổ phiếu quỹ hiện nay và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Một nội dung khác trong tài liệu họp cổ đông trước đó là việc doanh nghiệp muốn chia cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%. Với hơn 257 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền cổ đông có thể nhận về khoảng 1.285 tỷ đồng.

Độc giả Zing có thể tìm đọc thêm các cuốn sách hay về kinh tế tại Tủ sách kiến thức kinh tế. Các cuốn sách cung cấp cho độc giả nhiều kiến thức về kinh tế vĩ mô, chứng khoán, bất động sản, lạm phát, các cuộc suy thoái từng xảy ra, kinh nghiệm quản lý chi tiêu...