Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

Liên hiệp Hữu nghị đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của ngành ngoại giao Việt Nam

Xã hội 15/11/2020 - 07:13

Những thành tích mà Liên hiệp Hữu nghị đã đạt được trong 70 năm qua đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của ngành ngoại giao Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Liên hiệp Hữu nghị đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của ngành ngoại giao Việt Nam - ảnh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại Phạm Bình Minh.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp Hữu nghị qua các thời kỳ. Tôi đặc biệt đánh giá cao những thành tích mà Liên hiệp Hữu nghị đã đạt được trong 70 năm qua. Những thành tích đó đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của ngành ngoại giao Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúc Liên hiệp Hữu nghị tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, là nhịp cầu hòa bình hữu nghị kết nối Việt Nam với thế giới và thế giới đến với Việt Nam!

Thời gian tới, tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và tác động đa chiều đến môi trường an ninh và phát triển của Việt Nam. Yêu cầu đối với công tác đối ngoại nhân dân sẽ ngày càng cao hơn. Tôi đề nghị Liên hiệp Hữu nghị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo trong hoạt động, thích ứng tốt với những thay đổi của tình hình mới, tập trung hoàn thành tốt một số nhiệm vụ chính sau:

Một là, tích cực quán triệt và tổ chức triển khai đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ chiến lược mới từ năm 2021 đến 2030. Đặc biệt là nội dung liên quan đến đối ngoại nhân dân phối hợp chặt chẽ với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước trong công tác nghiên cứu chiến lược, đánh giá tình hình cũng như trong triển khai các chương trình kế hoạch đối ngoại nhằm phục vụ tốt nhất cho lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân song phương và đa phương, phát triển mạng lưới bạn bè quốc tế, củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước theo hướng thiết thực và hiệu quả; tích cực góp phần vào phong trào chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, phát triển, tiến bộ xã hội.

Ba là, tăng cường vận động và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để thu hút các nguồn lực góp phần phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ tư là, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ. Cần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn và ngoại ngữ tốt, có phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại để thực sự là những Đại sứ nhân dân, là cầu nối vững chắc giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Đình Hải (ghi)