Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Lỗ chênh lệch tỉ giá, Sợi Thế Kỷ báo lãi đi lùi trong năm 2022

Kinh tế 25/01/2023 - 09:43

Giá vốn tăng cao cùng khoản lỗ tỉ giá đã kéo lãi sau thuế cả năm 2022 của Sợi Thế Kỷ còn 240 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2021.

Lỗ chênh lệch tỉ giá, Sợi Thế Kỷ báo lãi đi lùi trong năm 2022 - ảnh 1

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (HoSE: STK) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 với doanh thu thuần 430 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận đạt 15% tương đương cùng kỳ.

Các chi phí khác không có sự thay đổi đáng kể, tuy nhiên, doanh nghiệp ghi nhận lãi ròng 43 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân trong quý IV/2021, công ty được hồi tố thuế thu nhập cá nhân ưu đãi từ các năm trước theo Nghị định 57 năm 2021 của Chính phủ.

Luỹ kế cả năm 2022, Sợi Thế Kỷ ghi nhận doanh thu đạt 2.115 tỷ đồng, tăng 4%. Khoản lỗ tỉ giá hơn 39 tỷ đồng đã khiến chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng lên mức 48,3 tỷ đồng. Giá vốn tăng cao cùng khoản lỗ tỉ giá kéo lãi sau thuế của doanh nghiệp xuống còn 240 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2021.

Năm 2022, Sợi Thế Kỷ lên kế hoạch doanh thu đạt gần 2.606 tỷ đồng và lãi ròng 300 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được, doanh nghiệp chỉ thực hiện được 81% chỉ tiêu doanh thu và 80% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 31/12/2022, doanh nghiệp có tổng tài sản ở mức 2.123 tỷ đồng, tăng 7,7% so với hồi đầu năm. Công ty có 415 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngắn hạn, các khoản tiền gửi mang về cho Sợi Thế Kỷ gần 18 tỷ đồng tiền lãi trong năm 2022. Hàng tồn kho của doanh nghiệp ghi nhận 466 tỷ đồng, thay đổi không đáng kể so với đầu năm.

Cuối quý IV/2022, Sợi Thế Kỷ ghi nhận 584 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 128 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh nghiệp vay ngắn hạn 308 tỷ đồng và không có khoản vay dài hạn. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2022 của Sợi Thế Kỷ là 1.539 tỷ đồng, gồm 696 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ban lãnh đạo Sợi Thế Kỷ dự báo lượng đặt hàng trong 6 tháng đầu năm 2023 sẽ chưa trở lại mức đặt hàng trong nửa đầu năm 2022. Trong nửa cuối năm 2023, doanh nghiệp kỳ vọng khối lượng đơn hàng sẽ phục hồi do các thương hiệu cần đặt hàng mới để chuẩn bị cho mùa thu đông.

Nhóm nghiên cứu của SSI Research trước đó điều chỉnh ước tính cho năm 2022 của Sợi Thế Kỷ, trong đó dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 2.200 tỷ đồng (tăng 8% so với cùng kỳ) và 250 tỷ đồng (giảm 10% so với cùng kỳ). Con số này thấp hơn lần lượt 5% và 16% so với dự báo trước đây của SSI. Điều này dẫn đến lợi nhuận ròng trong quý IV/2022 dự báo giảm 31% so với cùng kỳ.

SSI Research tăng dự báo chi phí tài chính thuần và giả định tỉ suất lợi nhuận gộp thấp hơn để phản ánh sự sụt giảm hơn nữa của tỉ giá USD/VND (các khoản vay và chi phí mua nguyên liệu thô của Sợi Thế Kỷ được tính bằng USD).

Trong năm 2023, SSI Research kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Sợi Thế Kỷ lần lượt đạt 2.400 tỷ đồng (tăng 10,3% so với cùng kỳ) và 273 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ), với giả định rằng các đơn hàng sẽ quay trở lại trong 6 tháng cuối năm 2023.

Cơ quan này cũng dự báo chi phí nguyên liệu thô giảm (do cả chi phí chip và giá dầu giảm) sẽ bù đắp cho sự sụt giảm trong giá bán trung bình của sợi nguyên sinh, do nhu cầu yếu trong nửa đầu năm 2023.

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền