Người nhìn màu hồng cực tốt mới vượt qua bài kiểm tra này

Tuổi Teen 19/04/2020 - 19:31

7 thử thách dưới đây sẽ giúp bạn đo xem đôi mắt mình tinh tường đến đâu. Cùng thử nhé!

Hình tròn trong hộp tối hơn hay sáng hơn màu hồng xung quanh nó?

Người nhìn màu hồng cực tốt mới vượt qua bài kiểm tra này - ảnh 1
Sáng hơn
Tối hơn
Như nhau
Không có hình tròn nào

Có bao nhiêu hình vuông màu hồng trong hộp màu hồng này?

Người nhìn màu hồng cực tốt mới vượt qua bài kiểm tra này - ảnh 2
1
2
3
Không có hình vuông nào

Vòng tròn trong hộp có nhiều màu xanh hay vàng hơn màu hồng xung quanh nó?

Người nhìn màu hồng cực tốt mới vượt qua bài kiểm tra này - ảnh 3
Vàng
Xanh
Như nhau
Không có hình tròn nào

Trong hộp này chứa một hình?

Người nhìn màu hồng cực tốt mới vượt qua bài kiểm tra này - ảnh 4
Vuông
Tam giác
Ngôi sao
Không có hình nào

Có bao nhiêu hình tròn trong hộp?

Người nhìn màu hồng cực tốt mới vượt qua bài kiểm tra này - ảnh 5
2
3
4
Không có hình tròn nào

Ngôi sao trong hộp tối hơn hay sáng hơn màu hồng xung quanh nó?

Người nhìn màu hồng cực tốt mới vượt qua bài kiểm tra này - ảnh 6
Sáng hơn
Tối hơn
Như nhau
Không có ngôi nào nào

Từ gì trong hộp màu hồng này?

Người nhìn màu hồng cực tốt mới vượt qua bài kiểm tra này - ảnh 7
DANDY
CANDY
SANDY
Không có từ gì

Miko

Tuổi Teen