Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.

Người yêu hội họa nhìn là biết đây là tranh của ai?

Tuổi Teen 17/05/2020 - 10:42

Người yêu hội họa nhìn là biết đây là tranh của ai?

Người yêu hội họa nhìn là biết đây là tranh của ai? - ảnh 1
Vincent Van Gogh
Leonardo Da Vinci
Michelangelo
Người yêu hội họa nhìn là biết đây là tranh của ai? - ảnh 2
Pablo Picasso
Edvard Munch
Georgia O'Keeffe
Người yêu hội họa nhìn là biết đây là tranh của ai? - ảnh 3
Francisco Goya
Caravaggio
Gustav Klimt
Người yêu hội họa nhìn là biết đây là tranh của ai? - ảnh 4
James Abbott McNeill Whistler
El Greco
Diego Rivera
Người yêu hội họa nhìn là biết đây là tranh của ai? - ảnh 5
Rene Magritte
Edgar Degas
Johannes Vermeer
Người yêu hội họa nhìn là biết đây là tranh của ai? - ảnh 6
Leonardo da Vinci
Andy Warhol
Raphael
Người yêu hội họa nhìn là biết đây là tranh của ai? - ảnh 7
Wassily Kandinsky
Monet
Manet
Người yêu hội họa nhìn là biết đây là tranh của ai? - ảnh 8
Frida Kahlo
Francis Bacon
Jan van Eyck
Người yêu hội họa nhìn là biết đây là tranh của ai? - ảnh 9
Paul Cezanne
Grant Wood
Peter Paul Rubens
Người yêu hội họa nhìn là biết đây là tranh của ai? - ảnh 10
Rembrandt
Salvador Dali
Jackson Pollock