Nhiệm vụ thu thuế hết sức nặng nề

Kinh tế 05/05/2020 - 20:40

Đó là đánh giá của Tổng cục thuế trước diễn biến tình hình thu ngân sách qua các tháng có dấu hiệu giảm dần do tác động của dịch Covid-19, đặc biệt số thu ngân sách giảm sâu trong tháng 4.

Đó là đánh giá của Tổng cục thuế trước diễn biến tình hình thu ngân sách qua các tháng có dấu hiệu giảm dần do tác động của dịch Covid-19, đặc biệt số thu ngân sách giảm sâu trong tháng 4.

Nhiệm vụ thu thuế hết sức nặng nề - ảnh 1

Thu thuế TNDN 4 tháng giảm 7,3% so với cùng kỳ. Ảnh: Internet

Cụ thể, một số nguồn thu lớn có tốc độ giảm nhanh như thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ mức tăng 8% của quý IV/2019, qua 3 tháng đầu năm tăng 3,2%, nhưng đến tháng 4 đã giảm 48,8% do tác động của dịch bệnh và thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT tháng 4 đối với một số ngành. Tính chung lũy kế 4 tháng thuế GTGT đã giảm 9,3% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) từ mức tăng 9,5% của quý IV/2019, qua 3 tháng đầu năm 2020 giảm 2,1% và đến tháng 4 ước giảm 22,8%. Lũy kế 4 tháng sắc thuế này giảm 7,2%. Thu thuế TNDN tháng 12/2019 tăng 15,6%, thực hiện 3 tháng năm 2020 tăng 16,1%, nhưng tháng 4 đã giảm 55,6%. Như vậy, sau 4 tháng thuế TNDN giảm 7,3% so với cùng kỳ.

Qua cập nhật số liệu cho thấy, thu ngân sách trung ương 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt 201.400 tỷ đồng, bằng 33,9% dự toán, bằng 102,8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương ước đạt 225.361 tỷ đồng, bằng 34,1% dự toán, bằng 100,4% cùng kỳ.

Tổng cục thuế nhận định, nhiệm vụ thu NSNN trong tháng 5 và những tháng tiếp theo sẽ hết sức nặng nề, trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ kép vừa hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, vừa đảm bảo số thu NSNN, góp phần thực hiện mục tiêu an toàn, an ninh tài chính quốc gia.

Do đó, yêu cầu cơ quan thuế các cấp tiếp tục theo dõi chặt chẽ, đôn đốc tiến độ thu NSNN theo từng lĩnh vực, sắc thuế, địa bàn. Đồng thời, chuẩn bị xây dựng phương án ước thu năm 2020 trên cơ sở kịch bản mới do tác động của dịch Covid-19.

Đặc biệt, nhằm thực hiện tốt nhất công tác hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, yêu cầu các vụ/đơn vụ rà soát cơ sở dữ liệu, tuyên truyền, cập nhật các đối tượng được hỗ trợ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và Nghị quyết 42/2020/NQ-CP.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ cho người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cơ quan thuế các cấp cũng được yêu cầu tập trung triển khai nhóm giải pháp chống thất thu, tránh việc một số đối tượng lợi dụng chính sách của Nhà nước chây ì, nợ đọng thuế.

Ngoài ra, các vụ/đơn vị chức năng đôn đốc thu NSNN đối với một số khoản thu ngân sách trung ương (dầu thô, khí thiên nhiên, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng đất…). Đồng thời, tiếp tục theo dõi và báo cáo đánh giá tác động thu NSNN do dịch Covid-19 và thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng chống tác hại của rượ u bia.

Chia sẻ