Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

Nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng kinh doanh

Kinh tế 06/05/2020 - 08:36

Theo số liệu, trong 4 tháng năm 2020, có gần 14.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 19,2%. Tuy nhiên, dịch COVID-19 khiến 22.700 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 4-2020, có 4.121 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 68,1% và tăng 65,2%; 2.166 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 22,2% và tăng 13,8%; 980 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 25,5% và giảm 17,6%...

Nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng kinh doanh - ảnh 1
Số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể giảm 19,2%.(ảnh: TL)

Trong 4 tháng đầu năm 2020, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 22.700 doanh nghiệp, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có nhiều doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; gần 14.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 19,2%, trong đó có 2.903 doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 5.277 doanh nghiệp đăng thông báo giải thể và 5.776 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể với cơ quan thuế.

Cũng trong 4 tháng đầu năm 2020, có 5.100 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có gần 4.600 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỉ đồng, giảm 4,5%; 75 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỉ đồng, tăng 8,7%.

 

 

Ngô Sơn