Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.

Ông Cấn Đình Tài được bổ nhiệm làm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ

Chính trị 29/04/2020 - 18:11

Ông Cấn Đình Tài, Hàm Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ vừa được bổ nhiệm giữ chức Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Ông Cấn Đình Tài được bổ nhiệm làm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ - ảnh 1

Ông Cấn Đình Tài được bổ nhiệm giữ chức Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. (Nguồn: Báo Thanh niên).

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Cụ thể, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Cấn Đình Tài, Hàm Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải, Hàm Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, giữ chức Trợ lý đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Như vậy, hiện nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có 5 Trợ lý là các ông: Bùi Huy Hùng, Cao Xuân Thành, Đỗ Ngọc Huỳnh, Nguyễn Hoàng Anh và Cấn Đình Tài.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có 2 Trợ lý là các ông Nguyễn Văn Nam và Lê Thanh Hải.

PV