Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

Phát động Chiến dịch ''Thanh niên tình nguyện hè năm 2021''

Xã hội 11/06/2021 - 10:58

Chiến dịch ''Thanh niên tình nguyện hè năm 2021'' xác lập 12 chỉ tiêu cụ thể, đồng thời tập trung hướng về các địa bàn khó khăn, địa phương, đơn vị chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Phát động Chiến dịch ''Thanh niên tình nguyện hè năm 2021'' - ảnh 1

Quang cảnh lễ phát động chiến dịch. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Phát động Chiến dịch ''Thanh niên tình nguyện hè năm 2021'' - ảnh 2

Các đơn vị trao tặng kinh phí và nhu yếu phẩm cho hoạt động Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2021” cho Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Phát động Chiến dịch ''Thanh niên tình nguyện hè năm 2021'' - ảnh 3

Ông Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vận chuyển hàng lên xe để chuyển đến cho các lực lượng phòng chống COVID-19 tuyến đầu tại Bắc Giang. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Phát động Chiến dịch ''Thanh niên tình nguyện hè năm 2021'' - ảnh 4

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chuyển hàng lên xe để vận chuyển đến cho các lực lượng phòng, chống COVID-19 tuyến đầu tại Bắc Giang. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Phát động Chiến dịch ''Thanh niên tình nguyện hè năm 2021'' - ảnh 5

Ông Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vận chuyển hàng lên xe để chuyển đến cho các lực lượng phòng, chống COVID-19 tuyến đầu tại Bắc Giang. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Phát động Chiến dịch ''Thanh niên tình nguyện hè năm 2021'' - ảnh 6

Các đơn vị trao tặng kinh phí và nhu yếu phẩm cho Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2021” cho Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Phát động Chiến dịch ''Thanh niên tình nguyện hè năm 2021'' - ảnh 7

Các đơn vị trao tặng kinh phí và nhu yếu phẩm cho Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2021” cho Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Phát động Chiến dịch ''Thanh niên tình nguyện hè năm 2021'' - ảnh 8

(Ảnh: Minh Đức/TTXVN)