Sáng tác tranh cổ động về 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Văn hoá 20/04/2020 - 08:49

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) tổ chức phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Sáng tác tranh cổ động về 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 - ảnh 1

Về chủ đề, các tác phẩm tham gia dự thi cần hướng tới tuyên truyền những thành quả to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 75 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Các tác phẩm nhấn mạnh thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả...

BTC sẽ xét và trao tặng giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 1 giải Phong trào cho đơn vị vận động được nhiều tác giả, tác phẩm có chất lượng tốt tham gia dự thi. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 22/6. Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2020.

H.Minh