Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

SSI Research: ACB tính một phần chi phí nhân viên 9 tháng cuối năm vào quý I

Kinh tế 11/05/2020 - 15:19

Lãi ACB có thể tăng 26% trong quý I nếu không tính chi phí nhân viên 3 quý cuối năm và lãi từ bán trái phiếu Chính phủ. ACB được dự báo lãi trước thuế 7.921 tỷ đồng, tăng 5,4% trong năm 2020.

Trung tâm Phân tích CTCP Chứng khoán SSI - SSI Research vừa có báo cáo cập nhật về ACB ( HNX: ACB). Báo cáo đề cập ACB báo lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 4.368 tỷ đồng, tăng 25,4% và 1.925 tỷ đồng, tăng 12,8% trong quý I. 

Tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận trước thuế thấp hơn tổng thu nhập hoạt động do chi phí hoạt động tăng 31,2%, chủ yếu bởi chi phí nhân viên cao hơn 88% so với quý I. Ngân hàng đã ghi nhận một phần chi phí lương kinh doanh cho 3 quý cuối năm luôn trong quý đầu tiên. 

Nếu không tính đến chi phí nhân viên từ tháng 4 đến tháng 12 và lãi ghi nhận từ bán trái phiếu Chính phủ, lợi nhuận trước thuế trong quý I tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ quá hạn được kiểm soát ở mức 0,66% và 0,97%. ACB vẫn có thể mở rộng hệ số NIM.

SSI Research: ACB tính một phần chi phí nhân viên 9 tháng cuối năm vào quý I - ảnh 1

Năm 2020, SSI Research ước tính ACB sẽ ghi nhận 7.921 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước với những thay đổi chính trong giả định là tăng trưởng tín dụng giảm (10%), hệ số NIM giảm 18 điểm cơ bản, thu từ hoạt động dịch vụ không tăng trưởng, thu nhập từ nợ xấu đã xuống thấp, và chi phí dự phòng tăng 231%. 

Dự báo này không tính đến khoản phí liên quan đến một hợp đồng độc quyền về bancassurance có thể được hoàn tất và ghi nhận trong nửa cuối năm 2020.

Theo kịch bản cơ sở, trong năm 2021, SSI Research ước tính lợi nhuận trước thuế của ACB có thể tăng 19,5%.

Lợi nhuận ACB tăng 13% trong quý I nhờ ngoại hối, mua bán chứng khoán đầu tư
Theo Trâm Anh