Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.

Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Sức khoẻ 22/05/2020 - 19:21

Trong nội dung Công văn số 1911/UBND-KGVX ban hành ngày 22-5, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31-5-2020, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 - 31-5-2020.

Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá - ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường sự phối hợp trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; đưa nội dung này vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị. Treo biển cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc như: Tại nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học, khách sạn, nhà hàng và các địa điểm khác theo quy định. Chủ động phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá...

Cùng với đó, đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước. Chỉ đạo lồng ghép phong trào xây dựng “Làng văn hóa - Sức khỏe với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào”; lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào hương ước, quy ước tại thôn, làng, khu dân cư. Có hình thức động viên khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại thuốc lá.

Trong công văn này, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông trên địa bàn thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng sản phẩm thuốc lá và các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc lá trong việc tổ chức thực hiện quy định cấm hút thuốc và nêu cao vai trò gương mẫu không hút thuốc của người đứng đầu… Tiếp tục truyền thông về tác hại của thuốc lá điếu thông thường, kết hợp với truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha...

UBND thành phố cũng chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành hoặc lồng ghép kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào công tác kiểm tra liên ngành trên địa bàn quản lý. Nội dung tập trung vào một số nội dung: Kiểm tra việc tuân thủ quy định treo biển báo cấm hút thuốc, tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại các địa điểm có quy định cấm, việc ban hành nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá trong kế hoạch hoạt động hằng năm, việc đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị. Kiểm tra việc thực hiện quy định cấm quảng cáo, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức, bao gồm cả các hình thức giới thiệu, quảng cáo trên mạng internet…

TQ