Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Thanh Hoá: Giảm mức thu học phí từ học kỳ 2 năm học 2022-2023

Giáo dục 25/01/2023 - 01:44

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá vừa có có văn bản gửi các đơn vị về mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023, giảm so mức thu học kỳ 1 trước đó.

Cụ thể, Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính Phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023 và văn bản của UBND tỉnh Thanh Hoá, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá đã hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT, trường THCS&THPT; Trung tâm giáo dục thường xuyên- kỹ thuật tổng hợp Thanh Hoá về mức thu học phí kỳ 2 năm học 2022-2023.

Thanh Hoá: Giảm mức thu học phí từ học kỳ 2 năm học 2022-2023 - ảnh 1

Cơ quan chức năng Thanh Hoá chưa có hướng dẫn cụ thể về số học phí học kỳ 1 năm 2022-2023 mà phụ huynh đã nộp tăng trước khi có Nghị quyết của Chính phủ là giữ ổn định như năm học 2021-2022.

Theo đó, trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền và để tổ chức mức thu học phí học kỳ 2, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện như sau: Đối với cơ sở giáo dục chưa tự đảm bảo chi thường xuyên thì giữ ổn định mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí năm học 2021-2022.

Trước đó, học kỳ 1, năm học 2022-2023 tại TP Thanh Hoá các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trong hệ thống công lập có mức thu học phí năm học 2022-2023 là 300 nghìn đồng/HS/tháng. So với năm học 2021-2022, học phí bậc mầm non tăng 53,8% (195 nghìn đồng/HS/tháng), bậc THCS tăng 150%(120 nghìn đồng/HS/tháng), bậc THPT tăng 93,5 % (155 nghìn đồng/HS/tháng) … Ngoài học phí đồng loạt tăng, nhiều khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác của năm nay cũng tăng so năm học trước. Cụ thể như, tiết ngoại khóa, tiết tiếng Anh tăng cường năm học 2021-2022 là 7 nghìn đồng/HS/tiết, nhưng năm học 2022-2023 có mức thu tối đa là 12 nghìn đồng/HS/tiết… Ngoài ra, các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác tại các bậc học cũng tăng như học thêm, bán trú, vệ sinh…

Tại mục a, Điều 1, Nghị quyết 165 của Chính phủ nêu: “Đối với cơ sở giáo dục chưa tự đảm bảo chi thường xuyên: giữ ổn định mức thu năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương. Trường hợp địa phương tăng học phí năm học 2022-2023 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với số thu phí năm học 2021-2022. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định”.