Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

Thanh Hóa: Rà soát, quy hoạch trường học vì chương trình GD phổ thông mới

Giao thông 23/05/2020 - 11:30

(Dân trí) - Rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp, đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, học sinh… là những nội dung trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) trên địa bàn Thanh Hóa.

Theo đó, lộ trình triển khai từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1; từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6; từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10;

Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; từ năm học 2024-025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Thanh Hóa: Rà soát, quy hoạch trường học vì chương trình GD phổ thông mới - ảnh 1 Từ năm 2020-2024, các cơ sở giáo dục phổ thông rà soát, thống kê số lượng học sinh hiện có.

Nhiệm vụ đặt ra là rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp các cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT mới.

Trong đó, định hướng trên mỗi địa bàn xã phường, thị trấn (xã) có các trường Tiểu học, THCS công lập và có số trường THPT công lập theo quy mô 45-50 ngàn dân đảm bảo có 1 trường. Đến năm 2025, hệ thống các trường công lập có 559 trường tiểu học; 559 trường THCS; 89 trường THPT.

Hỗ trợ, khuyến khích phát triển các trường phổ thông tư thục trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố để đạt mục tiêu đến năm 2025, số cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập chiếm tỷ lệ ít nhất 2,7%, tương ứng số học sinh ngoài công lập chiếm tỷ lệ ít nhất 3%.

Tổ chức biên soạn, thẩm định và thực hiện nội dung giáo dục địa phương tỉnh Thanh Hóa, bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc trong chương trình GDPT mới theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh, đảm bảo đúng lộ trình đổi mới sách giáo khoa.

Biên soạn tài liệu, nội dung giáo dục địa phương là những vấn đề về văn hóa, lịch sử truyền thống của địa phương; các vấn đề về địa lý, kinh tế, hướng nghiệp của địa phương; các vấn đề về chính trị-xã hội, môi trường của địa phương; với thời lượng 35 tiết/lớp/năm học. Tài liệu giáo dục địa phương gồm 12 cuốn tài liệu cho học sinh và 12 cuốn tài liệu hướng dẫn dạy học cho giáo viên.

Rà soát, sắp xếp, bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên ở từng môn học, lớp học, cấp học, bậc học.

Cụ thể, tiếp tục tổ chức rà soát hiện trạng, nhu cầu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên từng môn học, lớp học ở từng cấp học, bậc học theo lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và phù hợp về cơ cấu bộ môn để triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới đối với tất cả các cấp học, bậc học.

Xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hiện có; xây dựng phương án khắc phục bất cập thiếu, thừa giáo viên hiện tại: Cấp Tiểu học thiếu 2.313 giáo viên (trong đó, 1.596 giáo viên Văn hóa, 211 giáo viên Thể dục, 34 giáo viên Âm nhạc, 144 giáo viên Mĩ thuật, 150 giáo viên Tin học và 178 giáo viên tiếng Anh). Cấp THCS thừa 363 giáo viên một số môn văn hoá; thiếu 207 giáo viên Công nghệ; tiếng Anh, Mĩ thuật;…

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục phổ thông hàng năm. Trong đó, bồi dưỡng cho 870 giáo viên, 210 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, 96 tổ trưởng chuyên môn; bồi dưỡng trực tuyến tại địa phương cho 28.467 người.

Đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tài liệu, học liệu để thực hiện chương trình GDPT. Tổng số phòng học cần bổ sung là 2.108 phòng.

Từ năm 2020-2024, các cơ sở giáo dục phổ thông rà soát, thống kê số lượng học sinh hiện có, đặc biệt chú trọng học sinh đầu cấp để xác định nhu cầu về sách giáo khoa và có phương án cung ứng đủ, kịp thời cho học sinh vào đầu năm học…

Tổng kinh phí thực hiện chương trình GDPT là hơn 4.100 tỷ đồng, trong đó, kinh phí thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên là hơn 50 tỷ đồng; kinh phí xây dựng bổ sung phòng học, tăng cường cơ sở vật chất là hơn 2.000 tỷ đồng; kinh phí mua thiết bị dạy học tối thiểu là hơn 1.600 tỷ đồng; kinh phí tổ chức biên soạn tài liệu địa phương 1,2 tỷ đồng; kinh phí mua sách giáo khoa là gần 348 tỷ đồng.

Chương trình sẽ được phân kỳ triển khai thực hiện từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024 - 2025.

Duy Tuyên