Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

Thủ Đức House báo lỗ 18 tỷ đồng trong quý 1

Kinh tế 05/05/2020 - 19:46

Theo giải trình từ Thủ Đức House, nguyên nhân thua lỗ là do doanh thu bán hàng giảm, thị trường BĐS gặp khó khăn, các dự án mới chưa kịp đưa vào kinh doanh…

CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House – mã chứng khoán TDH) vừa công bố BCTC quý 1/2020.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 570 tỷ đồng giảm 17% so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn hàng bán giảm gần 19% nên lãi gộp đạt gần 31 tỷ đồng tăng 38,7% so với quý 1/2019.

Trong kỳ, TDH có 5,2 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tuy nhiên chi phí tài chính tăng 50% lên 22,2 tỷ đồng do tăng chi phí lãi vay, chi phí bán hàng cao gấp hơn 10 lần cùng kỳ lên gần 22 tỷ đồng và chi phí QLDN cũng tăng gần 14% lên 16,6 tỷ đồng khiến TDH báo lỗ ròng 18 tỷ đồng trong khi cùng kỳ LNST đạt 17 tỷ đồng.

Thủ Đức House báo lỗ 18 tỷ đồng trong quý 1 - ảnh 1

Thủ Đức House báo lỗ 18 tỷ đồng trong quý 1. Ảnh minh họa

TDH cho biết, nguyên nhân thua lỗ là do doanh thu bán hàng giảm, thị trường BĐS gặp khó khăn, các dự án mới chưa kịp đưa vào kinh doanh do vướng mắc các thủ tục pháp lý, trong khi các mảng hoạt động kinh doanh khác (thương mại, dịch vụ) đều giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh toàn cầu.

Được biết, về kết quả kinh doanh, cả năm 2019, TDH đạt trên 4.145 tỷ đồng doanh thu thuần và 156 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 73% và 35% so với năm liền kề. Theo đó, công ty vượt 20% kế hoạch doanh thu và thực hiện được 84% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày kết thúc năm tài chính 2019, tổng tài sản của TDH ghi nhận 5.345 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó chiếm phần lớn là các khoản phải thu ngắn hạn 1.608 tỷ đồng, tăng 52% và hàng tồn kho 1.035 tỷ đồng, tăng 49%.

Toàn bộ hàng tồn kho của TDH hiện nay là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại 22 dự án và một công trình xây lắp.

Sang năm 2020, TDH đặt chỉ tiêu đạt 2.736 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm gần 35% so với tổng doanh thu đạt được năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đặt ở mức 399 tỷ đồng, tăng 84,44% so với cùng kỳ và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 314,4 tỷ đồng, tăng trưởng 76% so với lợi nhuận đạt được năm 2019.

Vũ Đậu (T/h)

Thủ Đức House báo lỗ 18 tỷ đồng trong quý 1 - ảnh 2