Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
  • Đi "phố đèn đỏ" để trả thù gã hàng xóm
    Đi "phố đèn đỏ" để trả thù gã hàng xóm

    Chỉ vì chuyện hai con gà “tình tự“ với nhau mà hàng xóm phải nghĩ mưu hèn kế bẩn thế này đây. Nghe nói chuyện xảy ra ở Thái Lan, nhưng nhà văn Lê Tự đã đổi tên nhân vật “thuần Việt“ cho dễ hiểu.