Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

Thử thách tìm điểm khác biệt

Giáo dục 29/04/2020 - 18:44

Với 15 giây, người chơi cần tìm ra điểm khác biệt được giấu khéo léo trong những chi tiết nhỏ của bức tranh.

Câu 1:

Thử thách tìm điểm khác biệt - ảnh 1

>Đáp án" href="https://vnexpress.net/giao-duc/thu-thach-tim-diem-khac-biet-4092168-p2.html">>>Đáp án

Câu 2:

Thử thách tìm điểm khác biệt - ảnh 2

>Đáp án" href="https://vnexpress.net/giao-duc/thu-thach-tim-diem-khac-biet-4092168-p3.html">>>Đáp án

Câu 3:

Thử thách tìm điểm khác biệt - ảnh 3

>Đáp án" href="https://vnexpress.net/giao-duc/thu-thach-tim-diem-khac-biet-4092168-p4.html">>>Đáp án

Câu 4

Thử thách tìm điểm khác biệt - ảnh 4

>Đáp án" href="https://vnexpress.net/giao-duc/thu-thach-tim-diem-khac-biet-4092168-p5.html">>>Đáp án

Câu 5:

Thử thách tìm điểm khác biệt - ảnh 5

>Đáp án" href="https://vnexpress.net/giao-duc/thu-thach-tim-diem-khac-biet-4092168-p6.html">>>Đáp án

Theo quiz UP