Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Thủ tướng Chính phủ: Phát triển công nghiệp quốc phòng trở thành mũi nhọn công nghiệp quốc gia

Công nghệ 09/12/2022 - 20:23

TTO - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định thời gian qua, công nghiệp quốc phòng đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng quân đội.

Thủ tướng Chính phủ: Phát triển công nghiệp quốc phòng trở thành mũi nhọn công nghiệp quốc gia - ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TTXVN

Ngày 22-8 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư; đại tướng Phan Văn Giang, ủy viên Bộ Chính trị, phó bí thư Quân ủy Trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thời gian qua, công nghiệp quốc phòng đã đạt được những kết quả quan trọng, sản phẩm công nghiệp quốc phòng ngày càng đa dạng, lưỡng dụng, bảo đảm chất lượng, góp phần tự chủ bảo đảm vũ khí trang bị, từng bước hiện đại hóa quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng quân đội.

Để tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị, Thủ tướng đề nghị các đại biểu dự hội nghị cần tiếp tục nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của nghị quyết, đồng thời nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện, từ đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Thủ tướng Chính phủ: Phát triển công nghiệp quốc phòng trở thành mũi nhọn công nghiệp quốc gia - ảnh 2

Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo" - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, tổ chức lại các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, tiến tới thành lập tổ hợp công nghiệp quốc phòng bảo đảm tinh, gọn, hiệu quả, tiên tiến, hiện đại.

Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nguồn lực tài chính, khoa học công nghệ cho phát triển công nghiệp quốc phòng.

Cùng với đó, coi trọng kết hợp xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng trong chiến lược xây dựng, phát triển công nghiệp quốc gia. Xây dựng, thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương về phát triển công nghiệp quốc phòng. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hình thức hợp tác, chuyển giao công nghệ, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị đến đúng đối tượng, đảng viên và cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời có kế hoạch, lộ trình, bước đi vững chắc, phù hợp để triển khai thực hiện một cách bài bản, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cần nắm vững, hiểu sâu, thực hiện đúng, thực hiện nghiêm nghị quyết số 08, tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, thống nhất cao về ý chí, hành động để phát triển công nghiệp quốc phòng gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, đủ sức mạnh, tiềm lực, khả năng phục vụ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng của đất nước trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, như nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.