Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo chống tham nhũng

Xã hội 29/07/2006 - 17:35

(VietNamNet) - Theo quyết định 1009/2006 Thủ tướng vừa ký, đích thân Thủ tướng sẽ đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được phân công làm Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo này.

(VietNamNet) - Theo quyết định 1009/2006 Thủ tướng vừa ký, đích thân Thủ tướng sẽ đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được phân công làm Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo này.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng được phân công giữ chức Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.

no image
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Quyết định nêu rõ: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của CP; lãnh đạo các thành viên CP, Thủ trưởng cơ quan thuộc CP, Chủ tịch HĐND, UBND địa phương.

Ngoài việc đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thủ tướng sẽ trực tiếp chỉ đạo các công việc quan trọng như: 

Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và dài hạn của cả nước (bao gồm kế hoạch sử dụng vốn các dự án, công trình nhóm A và các dự án, công trình quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư); 

Chiến lược, chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia; 

Chiến lược và quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của các vùng, các thành phố trực thuộc Trung ương và của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty 91;

Phương án sử dụng số vượt thu ngân sách nhà nước hàng năm; Chi quốc phòng, an ninh, kinh phí Đảng và các khoản chi từ dự phòng ngân sách trung ương; Sử dụng Quỹ dự trữ ngoại hối Nhà nước; Phát hành và sử dụng công trái, trái phiếu Chính phủ; Kế hoạch in, đúc tiền; Kế hoạch bổ sung tiền vào lưu thông hàng năm; 

Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; Công tác dân tộc, tôn giáo; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Văn hoá, thông tin, báo chí; Công tác cải cách hành chính; xây dựng thể chế; tổ chức bộ máy và cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng; quy chế và lề lối làm việc của Chính phủ; 

Địa giới hành chính Nhà nước; Những nhiệm vụ lớn, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; Những giải pháp đặc biệt quan trọng, có tính chất đột phá về chỉ đạo điều hành trong từng thời gian mà Thủ tướng thấy cần phải trực tiếp xử lý; 

Quan hệ phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá - Thông tin, Ủy ban Dân tộc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng được phân công làm Phó Thủ tướng thường trực, thay mặt Thủ tướng chủ trì và điều phối hoạt động chung của Chính phủ khi Thủ tướng đi vắng hoặc được Thủ tướng ủy quyền.

no image
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng được phân công làm Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng sẽ trực tiếp phụ trách các lĩnh vực Kinh tế tổng hợp (kế hoạch, tài chính, giá cả, hải quan, ngân hàng, chứng khoán, thống kê, thương mại -cả thị trường nội địa và xuất nhập khẩu, chống buôn lậu và gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, du lịch; Kinh tế ngành gồm công nghiệp, nông nghiệp, thuỷ sản, xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin, tài nguyên và môi trường, khí tượng thuỷ văn, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; 

Đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, cả Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty 91; Lao động và các vấn đề xã hội, xuất khẩu lao động; Y tế; thể dục, thể thao; dân số, gia đình và trẻ em; Chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; Công tác xoá đói, giảm nghèo... cũng là những lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng được phân công theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Bộ Thương mại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Công nghiệp, Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Ủy ban Thể dục Thể thao, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Du lịch, Ban Cơ yếu Chính phủ, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển và Ngân hàng Chính sách xã hội, các Tập đoàn kinh tế lớn, các Tổng công ty 91.

no image
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm. (Ảnh nguồn: Website trường ĐH Thuỷ lợi HN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm

được phân công phụ trách các lĩnh vực: Ngoại giao và quan hệ đối ngoại, bao gồm cả đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Kinh tế đối ngoại (Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ; Hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); Quan hệ với các tổ chức quốc tế và khu vực, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; Công tác biên giới, biển Đông - Hải đảo, bao gồm cả kinh tế biển); Các vấn đề về nhân quyền; Một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo phân công của Thủ tướng.

Thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; theo dõi, chỉ đạo Bộ Ngoại giao và các cơ quan theo khối công việc có liên quan.

no image
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. (Ảnh nguồn Tuổi trẻ)

Ngoài việc đảm nhận nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được phân công chuyên trách công tác phòng, chống tham nhũng; Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng, chống tội phạm; Cải cách tư pháp gắn với tăng cường pháp chế, kỷ cương; Công tác đặc xá; Phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội; Các công việc có liên quan khác theo phân công của Thủ tướng; Phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng Chính phủ với Ban Bí thư Trung ương đảng; giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Theo dõi và chỉ đạo Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ theo khối công việc có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, 28/7/2006.

  • Hải Âu