Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.

Vẫn được hưởng chế độ thai sản khi tạm dừng đóng bảo hiểm do dịch Covid-19

Đời sống 20/04/2020 - 07:46

Tôi đang làm kế toán tại một công ty may mặc, đã đóng bảo hiểm được 7 năm. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, công ty đã dừng hoạt động hơn một tháng nay và nợ tiền đóng bảo hiểm của nhân viên 2 tháng. Hiện nay tôi đã mang thai 5 tháng,...

Luật sư Lê Hồng Vân trả lời:

Vẫn được hưởng chế độ thai sản khi tạm dừng đóng bảo hiểm do dịch Covid-19 - ảnh 1 Luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư Hà Nội)

Theo khoản 1, khoản 2, Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp: Lao động nữ mang thai; Lao động nữ sinh con; Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi; Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản; Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Về thời gian 12 tháng trước khi sinh con, theo Khoản 1, Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian 12 tháng trước khi sinh con được xác định như sau:

Trường hợp sinh con trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Ngoài ra, theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Vẫn được hưởng chế độ thai sản khi tạm dừng đóng bảo hiểm do dịch Covid-19 - ảnh 2 Phụ nữ đi khám thai được tư vấn phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 (Ảnh minh họa) 

Việc công ty bạn phải ngừng hoạt động do dịch Covid-19 thuộc trường hợp bất khả kháng theo quy định tại khoản 1, Điều 156 Bộ luật Dân sự năm 2015. Do đó, nếu bạn chứng minh được bạn phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền do dịch Covid-19 và bạn cũng phải chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con do sự kiện này cũng là một cơ sở để bạn có thể sử dụng làm căn cứ để hưởng chế độ thai sản.

  • Sự kiện:
  • Phòng chống dịch Covid-19 (virus Corona mới)