Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Lazada siêu sales

VietinBank đặt mục tiêu hài hòa lợi ích nền kinh tế và nhà đầu tư

Kinh tế 23/05/2020 - 07:03

Triển khai tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu 2016-2020 và kế hoạch kinh doanh 2018-2020, VietinBank nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng kỳ vọng nhà đầu tư.

Các đột phá mà ngân hàng đã đạt được gồm: Đổi mới mô hình tăng trưởng, phương thức kinh doanh và quản trị chi phí hiệu quả.

Nâng cao chất lượng

Trong năm 2019, hoạt động kinh doanh của VietinBank chuyển đổi mạnh từ dựa vào tăng trưởng quy mô tín dụng sang đa dạng và nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển hiệu quả, trên cơ sở nền tảng ngân hàng (NH) hiện đại và đa dịch vụ.

Việc tăng trưởng quy mô đi đôi với kiểm soát chất lượng, cơ cấu dư nợ, hiệu quả kinh doanh, cơ cấu thu nhập của VietinBank trong năm 2019 được cải thiện, vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng tăng 6,6% đạt 1,24 triệu tỷ đồng; dư nợ tăng 7,3% so với năm 2018, đạt 953.000 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng kiểm soát chặt chẽ theo tuân thủ quy định pháp luật và các giới hạn an toàn của NHNN, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,2%.

VietinBank đặt mục tiêu hài hòa lợi ích nền kinh tế và nhà đầu tư - ảnh 1

VietinBank giữ vững vai trò ngân hàng chủ lực trong nền kinh tế.

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) riêng lẻ năm 2019 đạt 11.461 tỷ đồng, tăng 85% so với năm 2018, đạt 127% kế hoạch năm. Trong khi đó, LNTT hợp nhất tăng 79,6% so với năm 2018, đạt 124% kế hoạch năm.

“LNTT tăng là kết quả việc hoạt động theo định hướng thông qua tái cơ cấu danh mục cho vay, nâng cao hiệu quả danh mục tài sản có sinh lời đẩy mạnh thu nhập ngoài lãi, đặc biệt là thu dịch vụ, thu từ kinh doanh ngoại tệ và đầu tư chứng khoán”, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết.

Cụ thể hiệu quả sinh lời từ lãi được cải thiện với mức Nim tăng 2,8% so với 2018. Thu nhập thuần từ dịch vụ tăng 37,4% đạt tỷ trọng gần 12% tổng thu nhập hoạt động. Chi phí hoạt động hợp nhất tăng 11,7%, thấp hơn tốc độ tăng 42,4% của thu nhập hoạt động. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động CIR năm 2019 giảm về mức 38,8% - thấp nhất trong 10 năm qua.

Không chỉ cung ứng đủ vốn và đáp ứng các dịch vụ tối ưu cho người dân và DN, trong năm 2019, ngân hàng này giảm lãi suất cho vay và duy trì mặt bằng lãi suất cho vay thấp. Tín dụng hướng vào các lĩnh vực, ngành nghề, DN có lợi thế và tiềm năng phát triển thuộc đối tượng được Chính phủ và NHNN khuyến khích.

Tăng tốc hoạt động

Năm nay, dịch Covid-19 gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam trong đó có hoạt động cung ứng tín dụng, dịch vụ NH nói chung và VietinBank nói riêng. Ông Lê Đức Thọ nhận định: “Việc hy sinh một phần thu nhập của VietinBank trong giai đoạn này là cần thiết, thể hiên đúng vai trò đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ của ngành NH đối với khách hàng DN, cá nhân”.

VietinBank đặt mục tiêu hài hòa lợi ích nền kinh tế và nhà đầu tư - ảnh 2

VietinBank đồng hành cùng Chính phủ và NHNN đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Kết quả của sự chia sẻ này dự kiến làm giảm lợi nhuận của VietinBank năm nay. Song kết quả kinh doanh quý I của ngân hàng có điểm sáng để ngân hàng có thể phục hồi tốc độ tăng trưởng sau dịch với việc cơ cấu khách hàng chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng của phân khúc hiệu quả sinh lời cao như bán lẻ và SMEs, chiếm tỷ trọng khoảng 56% tổng dư nợ (năm 2018 chỉ chiếm 49%)

Tổng thu nhập hoạt động quý I của ngân hàng đạt 10.685 tỷ đồng, tăng 10,93% so với cùng kỳ 2019. Tỷ trọng thu ngoài lãi tăng từ 20% lên 23% tổng thu nhập hoạt động. Lũy kế 3 tháng, thu nhập ngoài lãi (bao gồm cả bảo lãnh) của VietinBank đạt 2.462 tỷ đồng, tăng 31,2% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất lũy kế 3 tháng đạt 2.974 tỷ đồng.

Hiệu quả quản trị chi phí của ngân hàng cải thiện. Cụ thể, chi phí hoạt động tăng 2,5% so cùng kỳ 2019, tỷ lệ CIR đã giảm xuống mức 31% trong quý I. Đây là mức thấp nhất của VietinBank từ trước đến nay và cũng như trong hệ thống NH.

Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 bảo đảm hiệu quả kinh doanh và cải thiện hoạt động, trên cơ sở bám sát diễn biến và tác động của dịch Covid-19.

Trong đó, mô hình tăng trưởng tiếp tục chuyển đổi với các giải pháp kinh doanh mới: Phát triển chuỗi liên kết, cung cấp tổng thể giải pháp tài chính cho từng nhóm khách hàng, phát triển các dịch vụ mà đặc biệt là lĩnh vực thanh toán trên nền tảng công nghệ.

Ngân hàng này cũng kiện toàn mô hình tổ chức, khai thác các địa bàn kinh tế trọng điểm của cả nước; các lĩnh vực trong chiến lược phát triển ngành và vùng kinh tế.

VietinBank tiếp tục bám sát phương án tăng vốn điều lệ, khai thác tối đa vốn tự có từ lợi nhuận tích lũy nội bộ, chia cổ tức bằng cổ phiếu, đề xuất phát triển kênh tăng vốn mới, phát hành trái phiếu thứ cấp và nâng cao hiệu quả đầu tư góp vốn.

Đây là nền tảng để khi dịch bệnh kết thúc, ngân hàng có thể phục hồi mạnh, giữ vững vai trò NH chủ lực trong nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh trong nước và vươn tầm khu vực.